Margarita Novoa-Garrido

Medlem av faggruppen for fôr

Fôr

Margarita har doktorgrad i veterinærmedisin. Hennes nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er innenfor sammenhengen mellom egenskaper hos fôringredienser og effekter på dyrehelse generelt, med spesiell fokus på bakteriologi og magetarm mikrobiota.

Curriculum vitae

Stilling

Forskningsleder, NINA - Norsk institutt for naturforskning

Førsteamanuensis, Nord universitet, Fakultet for biovitenskap og akvakultur

Utdanning

2000 - 2006: Doctor Medicinae Veterinariae innen tarmøkologi, Norges veterinærhøgskole

1991 - 1996: Candidatus Medicinae Veterinariae, Facultad de veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, Spania

Arbeidserfaring

2024 - nå: forskningsleder, NINA

2020 - 2024: seksjonsleder, Avd. bakteriologi, FHI

2020 - dd: 20% førsteamanuensis, Fakultet for biovitenskap og akvakultur, Nord universitet, Bodø

2016 - 2020: førsteamanuensis, Fakultet for biovitenskap og akvakultur, Nord universitet, Bodø

2015 - 2016: seniorforsker, NIBIO Bodø

2015: avdelingsleder, Bioforsk, Bodø

2012 - 2014: seksjonsleder, Bioforsk Nord, Bodø

2007 - 2012: forsker, Bioforsk Nord, Bodø

2006 - 2007: førsteinspektør, Mattilsynet i Indre Salten

2000 - 2005: dr. grads kandidat, Institutt for mattryghet og infeksjonsbiologi, Norges veterinærhøgskole

1997 - 2000: førsteinspektør, Næringsmiddeltilsynet i Indre Østfold

Øvrig faglig bakgrunn

Prosjektleder, bærekraft, bioteknologi, smittevern

Utvalgte publikasjoner

Yen, Y.; Weisbjerg, M.R.; Rautenberger, R.; Feckaninova, A.; Novoa-Garrido, M. Improving fermentation of Saccharina latissima and Alaria esculenta silages with additives for preserving biomass and antioxidants. Journal of Applied Phycology, 2021.

Novoa-Garrido, M.; Navarro Marcos, C.; Carro Travieso, M.D.; Molina Alcaide, E.; Larsen, M; Weisbjerg, M.R. Preserving Porphyra umbilicalis and Saccharina latissima as silages for ruminant feeding. Animals 2020, 10, 1957.

Novoa-Garrido, M.; Aanensen, L.; Torp, T.; V. Lind & H. Steinshamn. Effect of seaweed on gastrointestinal microbiota isolated from Norwegian White sheep. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A – Animal Science, 2017; 66(3): 152-160.

Molina-Alcaide, E.; Carro, M.D.; Rodela M.; Weisbjerg M.R.; Lind V.; Novoa-Garrido M. In vitro ruminal fermentation and methane production of different seaweed species. Animal Science and Technology, 2017; 228: 1-12.

Tayyab, U; Novoa-Garrido, M.; Roleda, M.Y.; Lind, V.; Weisbjerg, M.R. Ruminal and intestinal protein degradability of various seaweed species measured in situ in dairy cows. Animal Feed Science and Technology. 2016; 213: 44-54.