Margarita Novoa-Garrido

Medlem av faggruppen for fôr

Fôr

Margarita har doktorgrad i veterinærmedisin. Hennes nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er innenfor sammenhengen mellom egenskaper hos fôringredienser og effekter på dyrehelse generelt, med spesiell fokus på bakteriologi og magetarm mikrobiota.

Curriculum vitae

Stilling

Seksjonsleder, Folkehelseinstituttet, Avdeling for bakteriologi

Førsteamanuensis, Nord universitet, Fakultet for biovitenskap og akvakultur

Utdanning

2000 - 2006: Doctor Medicinae Veterinariae innen tarmøkologi, Norges veterinærhøgskole

1991 - 1996: Candidatus Medicinae Veterinariae, Facultad de veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, Spania

Arbeidserfaring

2020 - dd: seksjonsleder, Avd. bakteriologi, FHI

2020 - dd: 20% førsteamanuensis, Fakultet for biovitenskap og akvakultur, Nord universitet, Bodø

2016 - 2020: førsteamanuensis, Fakultet for biovitenskap og akvakultur, Nord universitet, Bodø

2015 - 2016: seniorforsker, NIBIO Bodø

2015: avdelingsleder, Bioforsk, Bodø

2012 - 2014: seksjonsleder, Bioforsk Nord, Bodø

2007 - 2012: forsker, Bioforsk Nord, Bodø

2006 - 2007: førsteinspektør, Mattilsynet i Indre Salten

2000 - 2005: dr. grads kandidat, Institutt for mattryghet og infeksjonsbiologi, Norges veterinærhøgskole

1997 - 2000: førsteinspektør, Næringsmiddeltilsynet i Indre Østfold

Øvrig faglig bakgrunn

Prosjektleder, bærekraft, bioteknologi, smittevern

Utvalgte publikasjoner

Yen, Y.; Weisbjerg, M.R.; Rautenberger, R.; Feckaninova, A.; Novoa-Garrido, M. Improving fermentation of Saccharina latissima and Alaria esculenta silages with additives for preserving biomass and antioxidants. Journal of Applied Phycology, 2021.

Novoa-Garrido, M.; Navarro Marcos, C.; Carro Travieso, M.D.; Molina Alcaide, E.; Larsen, M; Weisbjerg, M.R. Preserving Porphyra umbilicalis and Saccharina latissima as silages for ruminant feeding. Animals 2020, 10, 1957.

Novoa-Garrido, M.; Aanensen, L.; Torp, T.; V. Lind & H. Steinshamn. Effect of seaweed on gastrointestinal microbiota isolated from Norwegian White sheep. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A – Animal Science, 2017; 66(3): 152-160.

Molina-Alcaide, E.; Carro, M.D.; Rodela M.; Weisbjerg M.R.; Lind V.; Novoa-Garrido M. In vitro ruminal fermentation and methane production of different seaweed species. Animal Science and Technology, 2017; 228: 1-12.

Tayyab, U; Novoa-Garrido, M.; Roleda, M.Y.; Lind, V.; Weisbjerg, M.R. Ruminal and intestinal protein degradability of various seaweed species measured in situ in dairy cows. Animal Feed Science and Technology. 2016; 213: 44-54.