Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Dette sier medlemmene

I VKM får medlemmene arbeide med utfordrende problemstillinger, gi vitenskapelige råd til forvaltningen og utvidet sin kompetanse og faglige nettverk. Les hva noen av dagens medlemmer sier om arbeidet.

Trine Husøy, medlem i faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk og seniorforsker ved Folkehelseinstituttet

I VKM får jeg være del av et sterkt faglig miljø med stor bredde. Det er inspirerende å arbeide med risikovurderinger som gir et viktig bidrag til å gjøre maten vår tryggere.

Les mer om Trine her.

Livar Frøyland, medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi og forskningsdirektør ved NIFES

I VKM får du brukt fagkunnskapen din og lærer hvor viktig det er med høy kvalitet i forskningen. Du får anledning til å jobbe sammen med flinke fagfolk, og som nytt medlem blir du godt ivaretatt. Man får jobbe selvstendig, samtidig som man under møtene får konstruktive tilbakemeldinger. Man får mulighet til å arbeide med spennende vurderinger innen sitt fagfelt, og de fleste av disse vurderingene blir lagt merke til langt utover landegrensene.

Les mer om Livar her.

Kristian Hoel, medlem av faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd og seksjonssjef ved Veterinærinstituttet

Som veterinær er jeg opptatt av mattrygghet, dyrevelferd og dyrehelse. Jeg ble med i VKM fordi jeg ønsket å kunne påvirke beslutninger på en faglig og etterrettelig måte. I faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd har jeg ledet arbeidet med to risikovurderinger: Slakting av dyr uten bedøvelse og Vurdering av risiko for svekket dyrevelferd ved merking av viltlevende dyr. Samtidig har jeg deltatt i arbeidet med øvrige risikovurderinger som faggruppen har vært involvert i. Alt i alt er arbeidet i VKM interessant og faglig stimulerende, og jeg ønsker derfor å søke om å få være med videre.

Les mer om Kristian her.

Helle Knutsen, medlem av faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester og seniorforsker ved Folkehelseinstituttet

Jeg liker å være med i VKM fordi det gir meg mulighet til å bruke min kunnskap og dermed bidra til å sikre trygg mat. Arbeidet er samfunnsnyttig, spesielt når risikovurderinger gir grunnlag for råd til befolkningen eller brukes i EU-forhandlinger. Det er spennende å arbeide i grupper med andre medlemmer som har ulik bakgrunn og dermed ser saker fra andre sider. Det gir kontakt med kolleger fra andre institusjoner, som siden kan være nyttig i forskningssamarbeid. Dessuten er arbeidet kvalifiserende for deltageles i internasjonalt risikovurderingsarbeid.

Les mer om Helle her.

Truls Nesbakken, medlem av faggruppen for faggruppen
for hygiene og smittestoffer og professor ved NMBU

Jeg ser på arbeidet i VKM som et svært viktig samfunnsoppdrag. Her blir forskning satt inn i et samfunnsperspektiv og diskutert med kolleger med annen bakgrunn og annet ståsted. Det er gledelig å være vitne til at vår forskning ved Norges veterinærhøgskole ofte er grunnlag for VKMs risikovurderinger sammen med forskning fra andre institusjoner.

Les mer om Truls her.

Trond Rafoss, medlem av faggruppen for plantehelse og forsker ved Bioforsk

Deltagelse i VKM gir en god anledning til å konsentrere seg om fag. Faggruppen for plantehelse, hvor jeg er med, gjør vurderinger av risiko knyttet til organismer som potensielt kan true norsk plantehelse. I dagsaktuelle saker skal vi både forsøke å gi vitenskapelige svar og samtidig beskrive usikkerheten på en måte som beslutningstagerne kan bruke til å løse sine forvaltningsoppgaver. Både interessen for resultater fra VKM og det faktum at dokumentasjon av risiko som VKM produserer kan forhindre nye fremmede organismer fra å innføres til Norge, er motiverende.

Les mer om Trond her.

Om VKM

Vi vurderer risiko for Mattilsynet og Miljødirektoratet, som bruker vurderingene til å utarbeide råd, gi tillatelser, utvikle regelverk og gi innspill til departementene.

VKM sikrer at myndighetene får uavhengige vitenskapelige risikovurderinger av forhold som har betydning for helsemessig trygg mat og for miljøet.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Besøksadresse:

Sandakerveien 24 C (inngang D11) 0473 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516

 

Nettredaktør: Astrid Tvedt
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie