Dette sier medlemmene

I VKM får medlemmene arbeide med utfordrende problemstillinger, gi vitenskapelige råd til forvaltningen og utvidet sin kompetanse og faglige nettverk. Les hva noen av dagens medlemmer sier om arbeidet.

Bjørnar Ytrehus, leder av faggruppen for dyrehelse og -velferd, spesialist i vilthelse, Veterinærinstituttet

Som VKM-medlem arbeider du sammen med andre fagfolk som utfyller og komplementerer din egen kompetanse. Sammen med dem får du innsikt i nye problemstillinger og får brukt fagkunnskapen din i nye sammenhenger. I VKM-arbeidet når en ofte ut til andre miljøer enn de man vanligvis har kontakt med, og en får muligheter og utfordringer til å bruke sin egen vitenskap opp mot reelle kunnskapsbehov i samfunnet. Les mer om Bjørnar her.

Tor Atle Mo, medlem faggruppen for dyrehelse og -velferd, seniorforsker, Norsk institutt for naturforskning

Faglige diskusjoner og meningsutvekslinger mellom forskere med ulik biologisk kunnskap og erfaring er interessant og spennende. Det er givende å høre tanker og synspunkt fra forskere med annen faglig bakgrunn. Samlet sett gir dette bedre vurderinger fra VKM enn det ulike fagområder kan gi enkeltvis. Les mer om Tor Atle her.

Anders Nielsen, medlem i faggruppen biologisk mangfold, forskningssjef ved NIBIO

VKM gjør risikovurderinger og skriver kunnskapsoppsummeringer på oppdrag fra forvaltningen. Det gjør at rapportene vi skriver er relevante og tas i bruk av de som forvalter og utvikler relevante regelverk. Det er inspirerende å se at det man produserer tas i bruk umiddelbart. Les mer om Anders her.

Trine Husøy, medlem i faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet

I VKM får jeg være del av et sterkt faglig miljø med stor bredde. Det er inspirerende å arbeide med risikovurderinger som gir et viktig bidrag til å gjøre maten vår tryggere. Les mer om Trine her.

Helle Knutsen, medlem av faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet

Jeg liker å være med i VKM fordi det gir meg mulighet til å bruke min kunnskap og dermed bidra til å sikre trygg mat. Arbeidet er samfunnsnyttig, spesielt når risikovurderinger gir grunnlag for råd til befolkningen eller brukes i EU-forhandlinger. Det er spennende å arbeide i grupper med andre medlemmer som har ulik bakgrunn og dermed ser saker fra andre sider. Det gir kontakt med kolleger fra andre institusjoner, som siden kan være nyttig i forskningssamarbeid. Dessuten er arbeidet kvalifiserende for deltagelse i internasjonalt risikovurderingsarbeid. Les mer om Helle her.

Truls Nesbakken, medlem av faggruppen for faggruppen
for hygiene og smittestoffer, professor ved NMBU

Jeg ser på arbeidet i VKM som et svært viktig samfunnsoppdrag. Her blir forskning satt inn i et samfunnsperspektiv og diskutert med kolleger med annen bakgrunn og annet ståsted. Det er gledelig å være vitne til at vår forskning ved Norges veterinærhøgskole ofte er grunnlag for VKMs risikovurderinger sammen med forskning fra andre institusjoner. Les mer om Truls her.

Om VKM

Vi vurderer risiko for Mattilsynet og Miljødirektoratet, som bruker vurderingene til å utarbeide råd, gi tillatelser, utvikle regelverk og gi innspill til departementene.

VKM sikrer at myndighetene får uavhengige vitenskapelige risikovurderinger av forhold som har betydning for helsemessig trygg mat og for miljøet.