Mette Myrmel

Medlem av faggruppen for hygiene og smittestoffer. Professor.

Hygiene og smittestoffer

Mette har doktorgrad i virologi (veterinærmedisin). Nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er virusinfeksjoner hos dyr og miljø- og matvirologi.

Curriculum vitae

Stilling

Professor, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Ås

Utdanning

1999: Dr. Scient (PhD), Norges Veterinærhøgskole (NVH), Oslo
1989: Cand Med Vet, NVH, Oslo

Arbeidserfaring

2021 – dd: Professor i virologi, NMBU
2004 – 2021: Førsteamanuensis, NVH / NMBU
1993 – 2004: Stipendiat / forsker NVH
1989 – 1993: Praktiserende veterinær, kombinert praksis
2018 – dd: Professor II ved Havforskningsinstituttet, Bergen
2008 – 2011: Professor II ved Veterinærinstituttet, Oslo

Øvrig faglig bakgrunn

Leder Nasjonalt referanselaboratorium for virus i mat og vann, fra 2002

Har deltatt i VKM sitt arbeid: Risk ranking and source attribution of food- and waterborne
pathogens for surveillance purposes. Opinion of the Panel on Biological Hazards of the
Norwegian Scientific Committee for Food and Environment.

Utvalgte publikasjoner

M. Myrmel, E. M. M. Berg, E. Rimstad and B. Grinde. Detection of enteric viruses in shellfish
from the Norwegian coast. Appl. Environ. Microbiol. 2004; 70: 2678-2684.

Coetzee P, Van Vuuren M, Stokstad M, Myrmel M, van Gennip RGP, van Rijn PA, Venter EH.
Viral replication kinetics and in vitro cytopathogenicity of parental and reassortant strains of
bluetongue virus serotype 1, 6 and 8. Vet Microbiol. 2014 (171):53–65

Christensen E, Nilsen V, Håkonsen T, Heistad A, Gantzer C, Robertson LJ, Myrmel M. Removal
of model viruses, E.coli and Cryptosporidium oocysts from surface water by zirconium and
chitosan coagulants. J Water Health. 2017 Oct;15(5):695-705

Bosch A, Gkogka E, Le Guyader FS, Loisy-Hamon F, Lee A, van Lieshout L, Marthig B, Myrmel
M, Sansom A, Schultz AC, Winkler A, Zuber S, Phister T. Foodborne viruses: Detection, risk
assessment, and control options in food processing. Int J Food Microbiol, 2018 Nov, vol
285:110-128

Bernhardt LV, Lillehaug A, Qviller L, Weli SC, Grønneberg E, Nilsen H, Myrmel M. Early
detection of salmonid alphavirus in seawater from marine farm sites of Atlantic salmon
(Salmo salar). Diseases of Aquatic Organisms 09 Sep 2021, 146:41-52