Eva B. Thorstad

Medlem av faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter. Professor.

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Eva har doktorgrad i biologi. Hennes nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er fiskeøkologi, effekter av menneskelige påvirkninger på fiskebestander, fiskevandringer, introduserte arter og merking av fisk.

Curriculum vitae

Stilling

Forsker, Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim

Professor II, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø

Utdanning

1990 – 1995: Cand. Scient, Zoologisk institutt, Universitetet i Trondheim

2006: PhD, Faculty of Engineering, Science and Medicine, Aalborg Universitet, Danmark

Arbeidserfaring

1995 – dd: Forsker, Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim

2012 – dd: Professor II, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø

Øvrig faglig bakgrunn

Fiskebiologi og vandringer av fisk i ferskvann og sjøen

Laks, sjøørret, ål, ørekyt, pukkellaks og andre fiskearter

Effekter av menneskelige påvirkninger: vannkraftproduksjon, beskatning, fang og slipp fiske, fiskeoppdrett, introduserte arter og forurensing

Merking av fisk og bruk av telemetrimetoder (for eksempel radiomerking og akustisk merking)

Medlem av og sekretariatsleder for Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (www.vitenskapsradet.no)

Norsk representant i Joint EIFAAC/ICES/GFCM Working Group on Eels

Leder for prosjektet Atlantic salmon at sea - factors affecting their growth and survival (SeaSalar)

Utvalgte publikasjoner

Jepsen, N., Thorstad, E.B., Havn, T. & Lucas, M.C. 2015. The use of external electronic tags on fish: an evaluation of tag retention and tagging effects. Animal Biotelemetry 3:49 DOI 10.1186/s40317-015-0086-z.

Lennox, R.J., Cooke, S.J., Davis, C., Gargan, P., Hawkins, L.A., Havn, T.B., Johansen, M.R., Kennedy, R., Richard, A., Svenning, M.-A., Uglem, I., Webb, J., Whoriskey, F.G. & Thorstad, E.B. 2017. Pan-Holarctic assessment of post-release mortality of angled Atlantic salmon Salmo salar. Biological Conservation 209: 150-158.

Poole, W.R., Diserud, O.H., Thorstad, E.B., Durif, C., Dolan, C., Sandlund, O.T., Bergesen, K., Rogan, G., Kelly, S. & Vøllestad, L.A. 2018. Long-term variation in numbers and biomass of silver eels being produced in two European river systems. ICES Journal of Marine Science doi:10.1093/icesjms/fsy053.

Thorstad, E.B., Whoriskey, F., Uglem, I., Moore, A., Rikardsen, A.H. & Finstad, B. 2012. A critical life stage of the Atlantic salmon Salmo salar: behaviour and survival during the smolt and initial post-smolt migration. Journal of Fish Biology 81: 500-542.

Thorstad, E.B., Todd, C.D., Uglem, I., Bjørn, P.A., Gargan, P.G., Vollset, K.W., Halttunen, E., Kålås, S., Berg, M., Finstad, B. 2015. Effects of salmon lice Lepeophtheirus salmonis on wild sea trout Salmo trutta - a literature review. Aquaculture Environment Interactions 7: 91-113.