Monica Sanden

Leder av faggruppen for genmodifiserte organismer - mat og fõr, medlem i hovedkomiteen. Dr.Scient.

Genmodifiserte organismer, Hovedkomiteen

Monica har doktorgrad i akvakultur ernæringsbiologi. Hennes nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er genmodifiserte organismer, ernæring, lipidmetabolisme, akvakultur, trygg sjømat, trygt fôr, fremmedstoffer i mat og det marine miljø.

Curriculum vitae

Stilling

Forskningssjef, Havforskningsinstituttet

Utdanning

2001 – 2004: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet - Doktorgrad i akvakultur ernæring

1999 – 2001: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet - Mastergrad i marin akvakultur

1998 – 1999: University of Newcastle, Australia - Analytisk kjemi (Utvekslingsprogram gjennom Universitetet i Bergen)

1995 – 1998: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet - Lavere grad i Statistikk, kjemi og biologi

Arbeidserfaring

2017 – dd: Forskningssjef Fremmed- og smittestoff i avdeling sjømattrygghet, ernæring og miljøtilstand. Havforskningsinstituttet (HI).

2013 – 2017: Seniorforsker (1183 professorkompetanse) ved Nasjonalt institutt for ernæring og sjømatforskning (NIFES) innen fagfeltet Trygt fôr og fôrressurser.

2004 – 2013: Forsker (1109) ved Nasjonalt institutt for ernæring og sjømatforskning (NIFES) innen fagfeltet trygt fôr og fôrressurser

Øvrig faglig bakgrunn

2018 – 2022: Medlem av VKMs faggruppe for genmodifiserte organismer

2014 – 2018: Medlem av VKMs faggruppe for genmodifiserte organismer

2011 – 2014: Vitenskapskomiteen for mattrygghet, VKM, Verv: Ad hoc-ekspert

Utvalgte publikasjoner

Bente Ruyter, Marta Bou, Gerd M. Berge, Turid Mørkøre, Nini H. Sissener, Monica Sanden, Esmail Lutfi, Odd-Helge Romarheim and Aleksei Krasnov, Tone-Kari Østbye (2022). A dose-response study with Omega-3 canola oil as a new source of docosahexaenoic acid (DHA) in feed for Atlantic salmon (Salmo salar) in seawater and effects on performance, tissue fatty acid composition and fillet quality. Aquaculture

Kleppe, P.G. Fjelldal, E. Andersson, T. Hansen, M. Sanden, A. Bruvik, K.O Skaftnesmo, T. Furmanek, E. Kjærner-Semb, S. Flawell, A. Pedersen, P. Vogelsang, A. Torsvik, S. Olausson, B. Norberg, R.W. Schulz, J. Bogerd, N. Santi, R.B. Edvardsen, A. Wargelius (2022). Full production cycle performance of gene-edited, sterile Atlantic salmon - growth, smoltification, welfare indicators and fillet composition. Aquaculture

Ho, Q.T, M.S. Bank, A.M. Azad, B.M. Nilsen, S. Frantzen, A. Maage, T. Kogel, Sanden, L. Frøyland, R. Hannisdal, A. Duinker, H. Hove, A-K. Lundebye, O.J. Nøstbakken, and L. Madsen (2021). Co-occurrence of contaminants in seafood from the North East Atlantic Ocean: implications for human risk assessment. Environment International

Bente Ruyter, Nini H. Sissener Tone-Kari Østbye Cedric J. Simon, Aleksei Krasnov, Marta Bou Mira, Monica Sanden, Peter D. Nichols, Esmail Lutfi Gerd M. Berge (2019). Omega-3 canola oil effectively replaces fish oil as a new safe dietary source of docosahexaenoic acid (DHA) in feed for juvenile Atlantic salmon. British Journal of Nutrition.

Sanden, M. Olsvik P.A. Søfteland L, Rasinger J. D, Rosenlund G, Garlito B, Ibáñez M. and M.H.G. Berntssen (2018). Dietary pesticide chlorpyrifos-methyl affects arachidonic acid metabolism including phospholipid remodeling in Atlantic salmon (Salmo salar) Aquaculture 484: 1-12