Monica Sanden

Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer. Dr.Scient.

Genmodifiserte organismer

Monica har doktorgrad i akvakultur ernæringsbiologi. Hennes nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er genmodifiserte organismer, ernæring, akvakultur, trygg sjømat, trygt fôr, fremmedstoff.

Curriculum vitae

Stilling

Forskningssjef, Havforskningsinstituttet

Utdanning

2001 – 2004: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet - Doktorgrad i akvakultur ernæring

1999 – 2001: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet - Mastergrad i marin akvakultur

1998 – 1999: University of Newcastle, Australia - Analytisk kjemi (Utvekslingsprogram gjennom Universitetet i Bergen)

1995 – 1998: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet - Lavere grad i Statistikk, kjemi og biologi

Arbeidserfaring

2017 – dd: Forskningssjef Fremmed og smittestoff i avdeling sjømattrygghet, ernæring og miljøtilstand. Havforskningsinstituttet (HI).

2013 – 2017: Seniorforsker (1183 professor kompetanse) ved Nasjonalt institutt for ernæring og sjømatforskning (NIFES) innen fagfeltet Trygt fôr og fôrressurser.

2004 – 2013: Forsker (1109) ved Nasjonalt institutt for ernæring og sjømatforskning (NIFES) innen fagfeltet trygt fôr og fôrressurser

Øvrig faglig bakgrunn

2014 – 2018: Medlem av VKMs faggruppe for genmodifiserte organismer

2011 – 2014: Vitenskapskomiteen for mattrygghet, VKM, Verv: Ad hoc-ekspert

Utvalgte publikasjoner

Nøstbakken OJ, Duinker A, Rasinger J, Nilsen B, Sanden M, Frantzen S, Hove HT, Lundebye A-K, Berntssen MHG, Hannisdal R, Madsen L, Maage A (2018). Factors influencing risk assessments of brominated flame-retardants; evidence based on seafood from the North East Atlantic Ocean. Environment International 119: 544-557.

Sanden M, Olsvik PA, Søfteland L, Rasinger JD, Rosenlund G, Garlito B, Ibáñez M and MHG Berntssen (2018). Dietary pesticide chlorpyrifos-methyl affects arachidonic acid metabolism including phospholipid remodeling in Atlantic salmon (Salmo salar L.) Aquaculture 484: 1-12

Sanden M, Jørgensen S, Hemre G-I, Sissener NH (2013). Generational feeding of Bt maize to zebrafish (Danio rerio) has no adverse effects on the parental or offspring generation. British journal of Nutrition 110(12):2222-33

Sissener N, Sanden M, Krogdahl Å, Bakke AM, Johannessen LE, Hemre G-I (2011). Genetically modified plants as fish feed ingredients. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 68: 563-574.

Sissener N, Hemre G-I, Lall SP, Sagstad A, Petersen K, Williams J, Rohloff J, Sanden M (2011). Are apparent negative effects of feeding GM MON810 maize to Atlantic salmon, caused by confounding factors? British Journal of Nutrition 106(1): 42-56