Ledige stillinger

VKM består av en hovedkomité, 11 faggrupper og et faglig sekretariat. Hovedkomiteen og/eller faggruppene har det faglige ansvaret for risikovurderingene. Sekretariatet er faglig støtte for hovedkomiteen og faggruppene i arbeidet med vurderingene.

VKM har for tiden to ledige stillinger.

VKM søker etter seniorrådgiver - ernæringsepidemiolog til midlertidig stilling frem til 30.september 2022.

Søknadsfrist er 29.01.2021.

VKM utarbeider vitenskapelige risikovurderinger, nytte- og risikovurderinger og kunnskapsoppsummeringer på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet. Det er også planer om en pilot der VKM vil utføre en "Nytte- og risikovurdering av salterstattere" med Helsedirektoratet som oppdragsgiver. VKMs vurderinger blir brukt til å gi råd, og som grunnlag ved vurdering av tillatelser og regelverk - og når Mattilsynet og Miljødirektoratet gir innspill til departementene. VKM består av en uavhengig, tverrfaglig komité på om lag 100 medlemmer samt et faglig sekretariat på 23 personer med bred kompetanse innenfor alle VKMs fagområder.

Hovedoppgavene for stillingen vil være knyttet til VKMs arbeid med nytte- og risikovurderinger og systematiske kunnskapsoppsummeringer/metaanalyser på området mat og ernæring/helse. Gjennom samarbeid med komiteens medlemmer, kolleger i sekretariatet og representanter for oppdragsgiverne skal seniorrådgiveren bidra til å løse VKMs samfunnsoppdrag innen disse områdene.

For å bidra inn i dette arbeidet søker vi etter en seniorrådgiver som har en sterk faglig bakgrunn innen fagområdet ernæringsepidemiologi, og som har erfaring fra arbeid med nytte- og risikovurderinger, metodikk for systematisk kunnskapsoppsummering/metaanalyser og statistikk.

Les mer om stillingen og søk her på webcruiter.

Seniorrådgiver innen statistikk/matematikk/dataanalyse

Søknadsfrist er 12. februar 2021.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) søker etter en seniorrådgiver innen statistikk/matematikk/datanalyse.

Hovedoppgavene for stillingen er å videreutvikle kvantitative risikovurderinger og risikomodeller for biologiske systemer, samt sannsynlighets- og statistiske beregninger innenfor flere av VKMs fagområder. Andre oppgaver relatert til VKMs oppdrag kan også bli aktuelt. Stillingen inkluderer deltagelse i VKMs prosjekter for risikovurderinger og andre kunnskapssynteser, og samarbeid med komiteens medlemmer og kolleger i sekretariatet.

Les mer om stillingen og søk her på webcruiterlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu