Ledige stillinger

VKM består av en hovedkomité, 11 faggrupper og et faglig sekretariat. Hovedkomiteen og/eller faggruppene har det faglige ansvaret for risikovurderingene. Sekretariatet er faglig støtte for hovedkomiteen og faggruppene i arbeidet med vurderingene.

VKM har for tiden en ledig stilling.

Seniorrådgiver innen statistikk og modellering

Søknadsfrist er 18. mai 2021.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) søker etter en seniorrådgiver innen statistikk og modellering.

Hovedoppgavene for stillingen er å bidra med statistiske analyser, modellering og visualisering av data i prosjekter på matområdet. Du vil bygge opp erfaring og ekspertise innen modellering i risikovurderinger og nytte- og risikovurderinger. Du vil også bidra til videreutviklingen av VKMs arbeid innen kvantitative vurderinger og til digitalisering av vurderingene.

Din arbeidshverdag i sekretariatet vil derfor hovedsakelig bestå i deltagelse fra start til slutt i prosjekter på matområdet. I tillegg vil du utføre konkrete oppgaver innenfor ditt fagområde i VKMs prosjektportefølje. Stillingen innebærer at du samarbeider tett med komiteens medlemmer og kolleger i sekretariatet.

Les mer om stillingen og søk her på webcruiterlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

VKM ansatte og medlemmer