Ledige stillinger

VKM består av en hovedkomité, 11 faggrupper og et faglig sekretariat. Hovedkomiteen og/eller faggruppene har det faglige ansvaret for risikovurderingene. Sekretariatet er faglig støtte for hovedkomiteen og faggruppene i arbeidet med vurderingene.

VKM har for tiden stilling ledig for fagdirektør for mat- og helseområdet, som dekker hele verdikjeden for mat.

Fagdirektøren sitter i sekretariatets ledergruppe og rapporterer til direktøren for VKM.

Stillingen som fagdirektør er fast og i 100 prosent.

Søknadsfrist er 26. oktober 2021.

Les mer om stillingen her. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

VKM ansatte og medlemmer