Ledige stillinger

VKM består av en hovedkomité, 11 faggrupper og et faglig sekretariat. Hovedkomiteen og/eller faggruppene har det faglige ansvaret for risikovurderingene. Sekretariatet er faglig støtte for hovedkomiteen og faggruppene i arbeidet med vurderingene.

VKM har for tiden en ledig fast stilling for seniorrådgiver innen toksikologi. Les mer om stillingen her. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

VKM ansatte og medlemmer