Ledige stillinger

VKM består av en hovedkomité, 13 faggrupper og et faglig sekretariat. Hovedkomiteen og/eller faggruppene har det faglige ansvaret for risikovurderingene. Sekretariatet er faglig støtte for hovedkomiteen og faggruppene i arbeidet med vurderingene.

VKM har ledig fast stilling som søker direktør for sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mat og miljø. Søknadsfrist 28. februar 2024.

Les mer og søk her.

VKM ansatte og medlemmer