Ledige stillinger

VKM består av en hovedkomité, 13 faggrupper og et faglig sekretariat. Hovedkomiteen og/eller faggruppene har det faglige ansvaret for risikovurderingene. Sekretariatet er faglig støtte for hovedkomiteen og faggruppene i arbeidet med vurderingene.

veterinærfoto, tekst søker seniorrådgiver innen dyrehelse og dyrevelferd

VKM har ingen ledige stillinger.

VKM ansatte og medlemmer