Espen Mariussen

Medlem av faggruppen for Faggruppen for forurensning, naturlige toksiner og medisinrester. Dr.Scient.

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Espen har doktorgrad i toksikologi. Hans nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er innen effekter av miljøgifter og forekomsten av miljøgifter i naturen.

Curriculum vitae

Stilling

Seniorforsker, Norsk institutt fot luftforskning (NILU)

Utdanning

2001: Dr. Scient. i toksikologi, Universitetet i Oslo, Biologisk institutt

1997: Cand. Scient. i toksikologi, Universitetet i Oslo, Biologisk institutt

Arbeidserfaring

2017 – dd: Seniorforsker, NILU, Kjeller

2008 – 2017: Seniorforsker, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Kjeller

2001 – 2008: Forsker, NILU, Kjeller

1997 – 2001: Dr-gradsstipendiat, FFI, Kjeller

Øvrig faglig bakgrunn

EUROTOX-registrert toksikolog i 2003

Medlem av komiteen for godkjenning av Eurotox-registrerte toksikologer

Utvalgte publikasjoner

Mariussen E, and Fonnum F. (2006). Neurochemical targets and behavioral effects of organohalogen compounds; an update. Crit. Rev. Toxicol., 36, 253-289.

Stavenes Andersen I, Voie ØA, Fonnum F, Mariussen E (2009) Effects of methyl mercury in combination with polychlorinated biphenyls and brominated flame retardants on the uptake of glutamate in rat brain synaptosomes: a mathematical approach for the study of mixtures. Toxicol. Sci. 112, 185-195.

Mariussen E (2012). Neurotoxic effects of perfluoroalkylated compounds: mechanisms of action and environmental relevance. Arch. Toxicol. 86, 1349-1367.

Mariussen E, Heier LS, Teien HC, Pettersen MN, Holth TF, Salbu B, Rosseland BO (2017). Accumulation of lead (Pb) in brown trout (Salmo trutta) from a lake downstream a former shooting range. Ecotoxicol. Environ. Safe. 135, 327-336.

Voie Ø, Mariussen E (2017). Risk Assessment of Sea Dumped Conventional Munitions. Propell. Explos. Pyrot. 42, 98-105.