Gisle Solstad

Seniorrådgiver administrasjon, EFSA "Focal Point" kontaktperson

Sekretariatet

Gisle er seniorrådgiver innen administrasjon, økonomi og internasjonal virksomhet.

Curriculum Vitae

Stilling

Seniorrådgiver, administrasjon

Arbeidserfaring

2011 – 2018: Grad: Executive Master of Management, Universitet: Bedriftsøkonomisk Institutt (BI), Oslo/ Bedriftsøkonomisk analyse, endringsledelse og strategisk HR ledelse

2000 – 2002: Grad: Ingen grad, Universitet: University of Maryland, European Division, SHAPE, Mons, Belgia & Bedriftsøkonomisk Institutt (BI), Oslo/Engelsk & ledelse

1997 – 1999: Grad: Candidat, Universitet: Facultés Universitaires Catholiques de Mons (FUCaM)/ Sciences Politiques et Administration.

Arbeidserfaring

2013 – dd: Administrasjonssjef, Vitenskapskomiteen for mat og miljø

2008 – 2013: Financial officer & Head of Finance, EFTA Surveillance Authority

2005 – 2008: Konstituert administrasjonssjef og nestleder administrasjonsavdeling, Norges ambassade i Brussel/Norges delegasjon til EU

2003 – 2008: Administrasjons- og konsulærmedarbeider, Norges ambassade i Brussel/Norges delegasjon til EU

1999 – 2002: Administrasjonsoffiser, Norwegian National Military Representative at the Supreme Headquarters Allied Powers Europe (NATO-SHAPE)

1994 – 1997: Administrasjonsassistent, Norwegian National Military Representative at the Supreme Headquarters Allied Powers Europe (NATO-SHAPE)

Øvrig faglig bakgrunn

2017 – 2017: Prosjektledelse (15 studiepoeng), NMBU

2013 – 2015: Diverse kurs i prosjektledelse og offentlig forvaltning (DFØ, DIFI, Prosjekt Forum AS)

2012: Performance Audit in the Public Sector, European Academy for Taxes, Economy & Law, Berlin

2010: EU Law for Non-lawyers, European Training Institute (ETI), Brussel

2008 – 2010: PRINCE2 (Projects in Controlled Environments) Foundation Qualification & Practitioners Qualification (ikke sertifisert), Project Management Methodology, Brussel

2009: Performance Budgeting, Introduction & Workshop (2 kurs), European Institute of Public Administration (EIPA), Warszawa