Sandra A. I. Wright

Medlem av faggruppen for plantehelse. Ph.d.

Plantehelse

Sandra er utdannet ved SLU (Sverige) och Cornell University (USA) som Hortonom, PhD og førsteamanuensis i plantpatologi.

Curriculum vitae

Stilling

Seniorforeleser i biologi/Universitetslektor i biologi, Högskolan i Gävle, Sverige

Utdanning

2003: Førsteamanuensis (sv. =docent) i plantpatologi, ved Enheten för växtpatologi och biologisk bekämpning, SLU

1997: Ph.D. i molekylær plantpatologi, Department of Plant Pathology, Cornell University, USA

1989: M.Sc. i Hagebruk/ Hortonomexamen, SLU, Sverige

Arbeidserfaring

2013 – dd: Foreleser i biologi med fokus på have, Högskolan i Gävle, Sverige

2012 – 2012: Vitenskapelig offiser, Jordbruksverket, Sverige

2011 – 2011: Ekstern ekspert i statsundersøkelsen, Jordbruksverket, Sverige

2006 – 2010: Gjesteforsker ved University of Molise, Italia

2003 – 2009: Forsker, Göteborgs Universitet, Sverige

1997 – 2003: Forsker, SLU, Uppsala, Sverige

1989 – 1997: PhD, Cornell University, USA

Øvrig faglig bakgrunn

2000 – 2018 : Referee-granskare for vitenskapelige tidsskrifter, inkludert

World Myciotoxin Journal, Phytopathology, Biological Control, Applied and Environmental Microbiology, Applied Microbiology, Letters of Applied Microbiology og European Journal of Plant Pathology.

2006 – 2010: Evaluator av vitenskapelig støtte søknader til IFS (International Foundation for Science) og Danida, ved flere anledninger.

2004: President of the International Network for Sustainable Plant Production (INSPP).

Utvalgte publikasjoner

Puglisi, I., De Patrizio, A., Schena, L., Jung, T., Evoli, M., Pane, A., Hoa, N. V., Tri, M. V., Wright, S., Ramstedt, M., Olsson, C., Faedda, R., Magnano di San Lio, G., Cacciola, S. O. 2017. Two previously unknown Phytophthora species associated with brown rot of pomelo (Citrus grandis) fruits in Vietnam. PLoS ONE 12(2): e0172085. doi:10.1371/journal.pone.0172085

Wright, S. A. I. 2015. Patulin in Food. Biodeterioration of Food and drinking water. In: Current Opinion in Food Science, 5: 105-109. doi:10.1016/j.cofs.2015.10.003

Wright, S. A. I., De Felice, D. V., Ianiri G., Pinedo-Rivilla, C., De Curtis, F. and Castoria, R. 2014. Two rapid assays for screening of patulin biodegradation. Int. J. Environ. Sci. Technol. 11(5):1387-1398. Doi: 1007/s13762-013-0325-x

Wright, S. A. I., Azarang, M. and Falk, A. B. 2013. Barley lesion mimics, supersusceptible or highly resistant to rust and net blotch. Plant Pathology 62 (5): 982-992. Doi: 10.1111/ppa.12007.

Amein, T., Wright, S. A. I., Wikström, M., Koch, E., Schmitt, A., Stephan, D., Jahn, M., Tinivella, F., Gullino, M. L., Forsberg, G., Werner, S., Van der Wolf, J., Groot, S. P. C. 2011. Evaluation of non-chemical seed treatment methods for control of Alternaria brassicicola on cabbage seeds. Journal of Plant Diseases and Protection, 118 (6), 214–221. ISSN 1861-3829.