Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Nettverkene

EFSA har opprettet faglige nettverk som skal bistå i arbeidet og bidra til faglig samarbeid og utveksling av informasjon på tvers av landegrensene. Under finner du oversikt over de norske representantene i nettverkene og hvor de jobber.

Under nettverk for strategi og samarbeid har vi samlet Advisory Forum, EFSA Communication Expert Network (CEN) og EFSAs norske kontaktpunkt (Focal Point).

EFSAs faglige nettverk består av eksperter oppnevnt av EU-landene (Norge deltar som observatør). I tillegg kan representanter for EU-kommisjonen og andre organisasjoner bli invitert til å delta i arbeidet. 

 

Strategi og samarbeid

Nettverk

 

Norsk representant

Arbeidssted

 

EFSA Advisory Forum

 

Lars E. Hanssen

Direktør i VKM

EFSA Communications Expert Network

Ingrid Margaretha Høie

Kommunikasjons-
sjef i VKM

EFSA National Focal Point (EFSAs nasjonale kontaktpunkt)

Gisle Solstad

Administrasjons-
sjef i VKM

Biologiske farer

Nettverk

 

Norsk representant

Arbeidssted

 

Scientific Network on BSE-TSE

Michael Tranulis

NMBU

Scientific Network for Microbiological Risk Assessment

Danica Grahek-Ogden

VKM

Datainnsamling

Nettverk

 

Norsk representant

Arbeidssted

 

Scientific Network on Chemical Occurrence Data

Waleed S. Ahmed

 

Inger Halle Skagen (alternate)

Mattilsynet

 

Mattilsynet

 

 

Scientific Network on Food Consumption Data

Inger Therese Laugsand Lillegaard

VKM

Scientific Network on Veterinary Medicinal Products Residues data Collection

Waleed S. Ahmed


Inger Halle Skagen (alternate)

Mattilsynet

 

Mattilsynet


 

Dyrehelse og dyrevelferd

Nettverk

 

Norsk representant

Arbeidssted

 

Scientific Network for Risk Assessment in Animal Health and Welfare

 

Dean Basic

VKM

Emerging risk

Nettverk

 

Norsk representant

Arbeidssted

 

Scientific Network on Emerging Risk Exchange

 

Torild Agnalt Østmo

Mattilsynet

Genmodifiserte organismer

Nettverk

 

Norsk representant

Arbeidssted

 

Scientific Network for Risk Assessment of GMOs (Environmental Risk Assessment)

 

Scientific Network for Risk Assessment of GMOs (Food and Feed)

Merethe Aasmo Finne

 

 

Ville Erling Sipinen

VKM

 

 

VKM

Matingredienser og matemballasje

Undergruppe for matkontaktmaterialer som ikke er av plast.

Nettverk

 

Norsk representant

Arbeidssted

 

Scientific Network on Food Ingredients and Packaging

Inger-Lise Steffensen

Folkehelseinstituttet

 

Nanoteknologi

Nettverk

 

Norsk representant

Arbeidssted

 

Scientific Network on Risk Assessment of Nanotechnologies in Food and Feed

 

Ragna Bogen Hetland

Folkehelse-instituttet


Ny mat

Nettverk

 

Norsk representant

Arbeidssted

 

Scientific Network for Risk Assessment of Novel Food

 

Bente Mangschou

 

Gro Mathisen (alternate)

 

 

VKM

 

 

VKM

 

 

 


Plantehelse

Nettverk

 

Norsk representant

Arbeidssted

 

Scientific Network for Risk Assessment in Plant Health

Micael Wendell

 

Elin Thingnæs Lid (alternate)

VKM

 

 

VKM

 


Plantevernmidler

Nettverk

 

Norsk representant

Arbeidssted

 

Pesticide steering committee

Abdelkarim Abdellaue

MattilsynetNetworking group on pesticide monitoring

 

Hanne Marit Gran


Per Bratterud

 

Mitsuko Komada

 

Randi Iren

Bolli

 

Mattilsynet

 

Mattilsynet

 

 

Mattilsynet

 


NIBIO


Zoonoser

Nettverk

 

Norsk representant

Arbeidssted

 

Scientific Network on Zoonoses Data Collection


Merete Hofshagen


Berit Heier (alternate)

Veterinærinstituttet

 

 

Veterinærinstituttet

 


Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Besøksadresse:

Sandakerveien 24 C (inngang D11) 0473 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516

 

Nettredaktør: Astrid Tvedt
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie