Nettverkene

EFSA har opprettet faglige nettverk som skal bistå i arbeidet og bidra til faglig samarbeid og utveksling av informasjon på tvers av landegrensene. Under finner du oversikt over de norske representantene i nettverkene og hvor de jobber.

Under nettverk for strategi og samarbeid har vi samlet Advisory Forum, EFSA Communication Expert Network (CEN) og EFSAs norske kontaktpunkt (Focal Point).

EFSAs faglige nettverk består av eksperter oppnevnt av EU-landene (Norge deltar som observatør). I tillegg kan representanter for EU-kommisjonen og andre organisasjoner bli invitert til å delta i arbeidet. 

 

Strategi og samarbeid
Biologiske farer
Datainnsamling

Nettverk


Norsk representant

Arbeidssted


Chemical monitoring data collection

Hanne Marit Gran

Christine Børnes

(vara) Ingunn H. Gudmundsdottir

Randi Bolli

Mattilsynet

Mattilsynet

Mattilsynet


NIBIO

Scientific Network on Food Consumption Data Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Inger Therese Laugsand Lillegaard

 

Barbara Bukhvalova (vara)

VKM

Zoonoses monitoring data

Berit Heier


Merete Hofshagen (vara)

Veterinærinstituttet


Veterinærinstituttet

Dyrehelse og dyrevelferd
Emerging risk

Nettverk

 

Norsk representant

Arbeidssted

 

Scientific Network on Emerging Risk Exchange Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Torild Agnalt Østmo

Mattilsynet

Genmodifiserte organismer
Matingredienser og matemballasje

Undergruppe for matkontaktmaterialer som ikke er av plast.

Nettverk


Norsk representant

Arbeidssted


Scientific Network on Food Contact Materials (FCM)

Inger-Lise Steffensen

Styreleder, VKM


Nanoteknologi
Ny mat

Nettverk  

Norsk representant

Arbeidssted 

Scientific Network for Risk Assessment of Novel Food 

Bente Mangschou


Gro Haarklou Mathisen (alternate)

VKM

 

VKM 


Plantehelse
Plantevernmidler

Nettverk


Norsk representant

Arbeidssted


Pesticide steering network Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Anna Mehl

Mattilsynet


Kontakt

Lite bilde av Gisle Solstad

Gisle Solstad

Seniorrådgiver administrasjon, EFSA "Focal Point" kontaktperson

M: 98 36 72 86
Send e-post

EFSA logo