Anders Nielsen

Medlem av faggruppen for biologisk mangfold. Ph.d.

Biologisk mangfold

Anders har doktorgrad i økologi. Hans nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er økologiske interaksjoner og biologisk mangfold.

Curriculum vitae

Stilling

Forskningssjef/avdelingsleder, Avdeling for kulturlandskap og biomangfold, NIBIO

Utdanning

2003 – 2007: Phd i økologi, Institutt for Naturforvaltning, Universitetet for Miljø og Biovitenskap (nå NMBU), Norge

Arbeidserfaring

2019 – dd: Forskningssjef/avdelingsleder, Avdeling for kulturlandskap og biomangfold, NIBIO

2013 - 2019: forsker Universitetet i Oslo

2012 – 2013: Forsker, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU, Norge

2009 – 2012: Post doc, Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES), IBV, UiO, Norge

2009 – 2009: Forsker, Institutt for Naturforvaltning, NMBU, Norge

2008 – 2008: Post doc, Dept. of Ecology and Geography, University of the Aegean, Greece

2007 – 2007: Forsker, INA, NMBU, Norge

Øvrig faglig bakgrunn

2015 – 2022: medlem av faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES), VKM

2022 –  dd: medlem av faggruppen for biologisk mangfold, VKM

Styreleder i Nordic Society Oikos, Coordinating Editor Nordic Journal of Botany

Utvalgte publikasjoner

Power, C. C., Nielsen, A., Sheil, D. 2021. Even small forest patches increase bee visits to flowers in an oil palm plantation landscape. Biotropica. 54(1): 18-30. https://doi.org/10.1111/btp.13023

Kolano, P. J., Borgå, K., Nielsen, A. 2021. Temperature sensitive effects of the neonicotinoid Clothianidin on bumblebee (Bombus terrestris) foraging behaviour. Journal of Pollination Ecology 28, 138–152. https://doi.org/10.26786/1920-7603(2021)633

Aarønes, M. R., Paus-Knudsen, J. S., Nielsen, A., Rundberget, J. T., Borgå, K. 2021. Within-body distribution and feeding effects of the neonicotinoid insecticide clothianidin in bumblebees (Bombus terrestris). Environmental Toxicology and Chemistry 40(10), 2781-2790, doi:10.1002/etc.5154

Rasmussen, C., Dupont, Y. L., Madsen, H. B., Bogusch, P., Goulson, D., Herbertsson, L., Maia, K. P. Nielsen, A., Olesen, J. M., Potts, S. G., Roberts, S. P. M., Sydenham, M. A. K., Kryger, P. 2021. Evaluating competition for forage plants between honey bees and wild bees in Denmark. PLOS ONE 16(4): e0250056.

Sawe, T., K. Eldegard, O. Totland, S. Macrice, and A. Nielsen. 2020. Enhancing pollination is more effective than increased conventional agriculture inputs for improving watermelon yields. Ecology and Evolution 10:5343-5353.