Morten Tryland

Medlem av faggruppen for hygiene og smittestoffer. Professor.

Hygiene og smittestoffer

Morten har doktorgrad i virologi. Hans nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er zoonoser og virusinfeksjoner hos viltlevende dyr og tamrein, samt skrantesjuke hos rein.

Curriculum vitae

Stilling

Professor, Høgskolen i Innlandet, Evenstad

Professor-II, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø

Utdanning

1993 – 1986: Dr. scient, Virologi, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø

1985 – 1991: Veterinærmedisinsk embetseksamen, Norges veterinærhøgskole, Oslo

Arbeidserfaring

2021 – dd: Professor One Health – Infeksjonsbiologi, Høgskolen i Innlandet, Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi, Institutt for skog- og utmarksfag, Evenstad.

2021 – dd: Professor-II, UiT Norges arktiske universitet, Institutt for arktisk og marin biologi, Tromsø.

2014 – 2021: Professor, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø.

2005 – 2013: Professor, Norges veterinærhøgskole, Tromsø.

1999 – 2005: Førsteamanuensis, Norges veterinærhøgskole, Tromsø.

1998 – 1999: Forsker, Veterinærinstituttet, Oslo.

1997 – 1998: Førsteamanuensis, Norges veterinærhøgskole, Tromsø

1992 – 1996: Stipendiat UiT Norges arktiske universitet, Tromsø.

1991 – 1992: Veterinærpraksis

Øvrig faglig bakgrunn

Medlem av VKMs Faggruppe for hygiene og smittestoffer 2007-2014, 2022 – dd.

Prosjektleder: Animal welfare, behaviour, health and sustainability – the effects of feeding on reindeer and reindeer herding” (WelFed). NFR 2021-2025.

Prosjektleder: Climate Change and Infectious Diseases - A One Health Approach. NORAD, UiT, USN, Makerere (Uganda) og Bahr-El Ghazal (Sør-Sudan) (2021-2026).

Medlem av European Food Safety Authority (EFSA), Panel on Biological Hazards, Working Group on chronic wasting disease (2016-2018).

Prosjektkoordinator for nettverksprosjekt: NVH og Veterinærinstituttet Oslo, Tanzania, Sør-Afrika, Zimbabwe, Mozambique, Tanzania, Uganda og Zambia. NORAD/SIU/NUFU (2007 – 2011).

Utvalgte publikasjoner

Tryland M, Sánchez Romano J, Nymo IH, Breines EM, Murguzur FJA, Kjenstad OC, Li H, Cunha CW. 2021. A Screening for Virus Infections in Eight Herds of Semi-domesticated Eurasian Tundra Reindeer (Rangifer tarandus tarandus) in Norway, 2013–2018. Front. Vet. Sci. 8:707787. doi: 10.3389/fvets.2021.707787

Tryland M (Ed.), Arctic One Health – challenges for northern animals and people. Springer Nature Switzerland, 2022, pp. 1-573. ISBN 978-3-030-87852-8 ISBN 978-3-030-87853-5 (eBook) https://doi.org/10.1007/978-3-030-87853-5

Tryland M, Kutz SJ (Eds.): Reindeer and Caribou – Health and Disease. CRC Press, Boca Raton, 2019, pp. 1-533. ISBN 9781482250688 https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.1201/9780429489617/reindeer-caribou-morten-tryland-susan-kutz

EFSA Panel on Biological Hazards: Ricci A, Allende A, Bolton D, Chemaly M, Davies R, Ferna ndez Esca mez PS, Girone s R, Herman L, Koutsoumanis K, Lindqvist R, Nørrung B, Robertson L, Ru G, Sanaa M, Skandamis P, Snary E, Speybroeck N, Kuile BT, Threlfall J, Wahlstro€m H, Benestad S, Gavier-Widen D, Miller MW, Telling GC, Tryland M, Latronico F, Ortiz-Pelaez A, Stella P, Simmons M. 2018. Scientific opinion on chronic wasting disease (II). EFSA Journal 16 (1):5132, 59 pp.

Tranulis M, Tryland M. 2023. The zoonotic potential of chronic wasting disease – a review. Foods 12, 824. https://doi.org/10.3390/foods12040824