Morten Tryland

Medlem av faggruppen for hygiene og smittestoffer. Professor.

Hygiene og smittestoffer

Morten har doktorgrad i virologi. Hans nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er zoonoser og virusinfeksjoner hos viltlevende dyr og tamrein, samt skrantesjuke hos rein.

Curriculum vitae

Stilling

Professor, Høgskolen i Innlandet, Evenstad

Professor-II, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø

Utdanning

1993 – 1986: Dr. scient, Virologi, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø

1985 – 1991: Veterinærmedisinsk embetseksamen, Norges veterinærhøgskole, Oslo

Arbeidserfaring

2021 – dd: Professor One Health – Infeksjonsbiologi, Høgskolen i Innlandet, Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi, Institutt for skog- og utmarksfag, Evenstad.

2021 – dd: Professor-II, UiT Norges arktiske universitet, Institutt for arktisk og marin biologi, Tromsø.

2014 – 2021: Professor, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø.

2005 – 2013: Professor, Norges veterinærhøgskole, Tromsø.

1999 – 2005: Førsteamanuensis, Norges veterinærhøgskole, Tromsø.

1998 – 1999: Forsker, Veterinærinstituttet, Oslo.

1997 – 1998: Førsteamanuensis, Norges veterinærhøgskole, Tromsø

1992 – 1996: Stipendiat UiT Norges arktiske universitet, Tromsø.

1991 – 1992: Veterinærpraksis

Øvrig faglig bakgrunn

Medlem av VKMs Faggruppe for hygiene og smittestoffer 2007-2014, 2022 – dd.

Prosjektleder: Animal welfare, behaviour, health and sustainability – the effects of feeding on reindeer and reindeer herding” (WelFed). NFR 2021-2025.

Prosjektleder: Climate Change and Infectious Diseases - A One Health Approach. NORAD, UiT, USN, Makerere (Uganda) og Bahr-El Ghazal (Sør-Sudan) (2021-2026).

Medlem av European Food Safety Authority (EFSA), Panel on Biological Hazards, Working Group on chronic wasting disease (2016-2018).

Prosjektkoordinator for nettverksprosjekt: NVH og Veterinærinstituttet Oslo, Tanzania, Sør-Afrika, Zimbabwe, Mozambique, Tanzania, Uganda og Zambia. NORAD/SIU/NUFU (2007 – 2011).

Utvalgte publikasjoner

Tryland M, Sánchez Romano J, Nymo IH, Breines EM, Murguzur FJA, Kjenstad OC, Li H, Cunha CW. 2021. A Screening for Virus Infections in Eight Herds of Semi-domesticated Eurasian Tundra Reindeer (Rangifer tarandus tarandus) in Norway, 2013–2018. Front. Vet. Sci. 8:707787. doi: 10.3389/fvets.2021.707787

Tryland M (Ed.), Arctic One Health – challenges for northern animals and people. Springer Nature Switzerland, 2022, pp. 1-573. ISBN 978-3-030-87852-8 ISBN 978-3-030-87853-5 (eBook) https://doi.org/10.1007/978-3-030-87853-5

Tryland M, Kutz SJ (Eds.): Reindeer and Caribou – Health and Disease. CRC Press, Boca Raton, 2019, pp. 1-533. ISBN 9781482250688 https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.1201/9780429489617/reindeer-caribou-morten-tryland-susan-kutz

EFSA Panel on Biological Hazards: Ricci A, Allende A, Bolton D, Chemaly M, Davies R, Ferna ndez Esca mez PS, Girone s R, Herman L, Koutsoumanis K, Lindqvist R, Nørrung B, Robertson L, Ru G, Sanaa M, Skandamis P, Snary E, Speybroeck N, Kuile BT, Threlfall J, Wahlstro€m H, Benestad S, Gavier-Widen D, Miller MW, Telling GC, Tryland M, Latronico F, Ortiz-Pelaez A, Stella P, Simmons M. 2018. Scientific opinion on chronic wasting disease (II). EFSA Journal 16 (1):5132, 59 pp.

EFSA Panel on Biological Hazards: Ricci A, Allende A, Bolton D, Chemaly M, Davies R, Fernández Escámez PS, Gironés R, Herman L, Koutsoumanis K, Lindqvist R, Nørrung B, Robertson L, Sanaa M, Skandamis P, Snary E, Speybroeck N, Ter Kuile B, Threlfall J, Wahlström H, Benestad S, Gavier-Widen D, Miller MW, Ru G, Telling GC, Tryland M, Ortiz Pelaez A, Simmons M. 2017. Scientific opinion on chronic wasting disease (CWD) in cervids. EFSA Journal 2017;15(1):4667, 72 pp. doi:10.2903/j.efsa.2017.4667