Christer Magnusson

Medlem av faggruppen for plantehelse. Professor.

Plantehelse

Christer har doktorgrad i plantesykdommer/nematologi. Hans nøkkelkompetanse innen VKMs fagområder er nematologi og planterisikovurderinger.

Curriculum vitae

Stilling

Seniorforsker, Professor

Utdanning

1979 – 1974: Fil kand Stockholmsuniversitet

1977: MSc i Nematologi Imperial College London

1982: Fil Dr. Växtpatologi/Nematologi Sveriges lantbruksuniversitet

Arbeidserfaring

1974 –1980: Doktorand, Kursassistent Biologiska Övningslaboratoriet, Stockholms Universitet

1980 – 1982: Doktorand kursassistent Institutionen för Växt- och skogsskydd Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

1982 – 1993: Forskare, forskarassistent, forskningsassistent, Institutionen för Växt och skogsskydd Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

1993 – dd: Forskningsleder / forsker i nematologi Statens Plantevern, Planteforsk, Bioforsk og NIBIO.

2012 – dd: Professor II i Nematologi NMBU

Øvrig faglig bakgrunn

1996 – dd: Medlem av paneler og arbeidsgrupper innen European Plant Protection

Organisation (EPPO).

1996 – 2014: International Union of Forestry Research Organisations (IUFRO), i.e. deputy coodinator Pine Wilt Disease.

2005 – 2016: IPPC-Technical Panel on Forest Quarantine Issues.

2012 – 2015: Member of EFSA’s expert database and member of the Plant Health Panel.

2018 – 2021: Member of EFSA’s expert database and member of the Plant Health Panel.

2006 – 2022: Medlem av Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM);

Utvalgte publikasjoner

Økland, B., O. Skarpaas, M. Schroeder, C. Magnusson, Å. Lindelöw & K. Thunes 2010. Is

Eradication of the Pinewood Nematode (Bursaphelenchus xylophilus) Likely? An Evaluation of Current Contingency Plans. Risk Analysis 30: 1424-1439.

Bergseng, B., Økland, B., Gobakken, T., Magnusson, C., Rafoss, T. & Solberg, B. 2012. Combining ecological and economic modelling in analysing a pest invasion contingency plan – the case of Pine Wood Nematode in Norway. Scand. J. For. Res. 27: 337-349.

Holgado, R. & Magnusson, C. 2012. Nematodes as a limiting factor in potato production in

Scandinavia. Potato Research 55: 269-278.

Douma, J. C., W. van den Werf, L. Hemerik, C. Magnusson & C. Robinet 2017. Development of a pathway model to assess the exposure of European pine trees to pine wood nematode via the trade of wood. Ecological Applications 27 (3): 769-785.

Magnusson, C., Holgado, H., Davies, K., Peng, D., Persdatter Tangvik, M. & Burud, I. 2017.

Patch dynamics for studies on nematode pathogenicity and reproductive rates using UAVs in Norway. Aspects of Applied Biology 135: 65-71.