Ingrid Olesen

Medlem av faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd

Dyrehelse og dyrevelferd

Ingrid har doktorgrad i husdyravl og genetikk. Hennes nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er husdyr- og fiskeavl og genetikk knytta til dyrehelse og dyrevelferd.

Curriculum vitae

Stilling

Seniorforsker, Nofima, Ås

Utdanning

1988 – 1993: Dr. scient, Husdyravl og genetikk, Norges landbrukshøgskole (nå NMBU)

1981 – 1985: Cand. agric, Husdyr, Norges landbrukshøgskole (nå NMBU)

Arbeidserfaring

1987 – dd: Forsker og Seniorforsker ved Nofima, Akvakultur divisjon, Ås

1990-2002 og 2012-2019: Forskingssjef Avl og Genetikk ved Nofima, Ås

2005-2019: Professor II ved Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB til 2014), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU fra 2014), Ås

1996 – 1997: Fyrsteamanuensis (nordisk lektorat) i husdyrgenetiske ressursar ved Institutt for husdyrfag, Norges landbrukshøgskole

1993 – 1995: Prosjektleiar ved NORSØK, Tingvoll

1985-1993: Konsulent i småfeavl ved Norsk sau og geitalslag, Oslo/Ås

Øvrig faglig bakgrunn

Prosjektleder ved Nofima på prosjekt finansiert av Norges forskningsråd:
- Breedwell - Breeding for fish welfare in aquaculture 2009-2013
- Improved Methodology for analysing survival data in fish breeding programs 2003-2006

Koordinator av OrAqua - European Organic Aquaculture - Science-based recommendations for further development of the EU regulatory framework and to underpin future growth in the sector. Coordination and support Action 7th Framework program EU Commission. 2014-2015

Koordinator av SeaSoil - Value creation and ecosystem services of European seaweed industry by reducing and handling potentially toxic elements from breeding to soil. ERA-NET Cofund on BlueBio. 2022-2025

Medlem av Norsk genressurs-utvalg for husdyr 2006-2015

Medlem av Rådet for dyreetikk 2008-2012.

Medlem av Expert Group for the 4th Foresight Exercise of the Standing Committee of Agricultural Research (SCAR) i den Europeiske Kommisjonen. 2014-2015.

Leder og nestleder av Fiskerikommisjonens Advisory Working Group on Aquatic Genetic Resources i FAO 2015-dd

Utvalgte publikasjone

K. Rosendal, A. Kettunen & I. Olesen. 2023. Policies to promote breeding for lice-resistantsalmon: Incentives designed for resilient and sustainablegrowth in aquaculture. Journal of Fish Biology,1–13. https://doi.org/10.1111/jfb.15470


G. Kristin Rosendal & Ingrid Olesen, 2022. Overcoming barriers to breeding for increased lice resistance in farmed Atlantic salmon: A case study from Norway. Aquaculture 548. DOI: 10.1016/j.aquaculture.2021.737574


Panya Sae-Lim, Anti Kause, Han A. Mulder, I. Olesen, 2017. Breeding and genetics symposium: Climate change and selective breeding in aquaculture. Journal of Animal Science 04/2017: doi:10.2527/jas.2016.1066


Kristian Ellingsen, Kristine Grimsrud, Hanne Marie Nielsen, Cecilie Mejdell, Ingrid Olesen, Pirjo Honkanen, Ståle Navrud, Christian Gamborg, Peter Sandøe, 2015. Who cares about fish welfare? - A Norwegian study. British Food Journal 05/2015; 117(1). DOI:10.1108/BFJ-08-2013-0223


Kristine Grimsrud, Hanne Marie Nielsen, Ståle Navrud, Ingrid Olesen. 2013. Households' willingness-to-pay for improved fish welfare in breeding programs for farmed Atlantic salmon. 2013. Aquaculture 01/2013; 372. DOI:10.1016/j.aquaculture.2012.10.009