Trine Eggen

Medlem av faggruppen for fôr. Dr.Scient.

Fôr

Trine har doktorgrad i biologiske metoder for nedbrytning av miljøgifter innen fagfeltet miljøteknologi/toksikologi. Hennes nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er om skjebnen til miljøgifter i miljøet og i ulike behandlingsprosesser, overføring til planter og risikovurdering av miljøgifter.

Curriculum vitae

Stilling

Forskningssjef/Avdelingsleder Bioressurser og Kretsløpsteknologi, NIBIO

Utdanning

1999 – 2000: Norges landbrukshøgskole – Dr. Scient. Institutt for jord- og vannfag

1990 – 1993: University of Washington - Master Science Environmental Engineering

1982 – 1988: Universitetet i Trondheim - Cand.Scient Biologisk Miljøteknologi - Zoofysiologi

Arbeidserfaring

1993 – dd: Jordforsk (fusjonert Bioforsk - NIBO) - Seniorforsker

1989 – 1993: Terrateam - Norsk Miljøteknologisk Senter - Konsulent

1988 – 1989: Norsk Jernverk - Konsulent

1987 – 1987: Inst. for farmakologi og toksikologi, Univ. i Trondheim - Vitenskapelig assistent

Øvrig faglig bakgrunn

2014 – dd: Medlem av VKMs faggruppe for fôr til terrestriske og akvatiske dyr

2008 – 2009: Medlem av ad hoc-gruppen for risikovurderingen av VKMs risikovurdering av avløpsslam som jordforbedringsmiddel

2007 – 2010: Medlem av VKMs faggruppe for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

2003 – 2006: Medlem av Nasjonalt råd for forurensede sedimenter

2006: Medlem av den vitenskapelige arrangementskomiteen for 5th International Conference on Contaminants in Freezing Ground, Oslo

2002 – 2004: Prosjektleder for NATO-prosjektet: Collaborative Linkage Grant Project

“Evaluation of composting and fungal treatment technology for remediation of

PAH contaminated soil”

1998: Konsulent for NATO i “Science of Peace Program”

Utvalgte publikasjoner

Eggen, T., Lillo, C. 2016. Chapter 10. Role of transporters for organic cations in plants for environmental cycling of pharmaceutical residues. In: Giuliano Ciarimboli, Sophie Gautron, and Eberhard Schlatter (Eds.) Organic Cation Transporters—Integration of Physiology, Pathology, and Pharmacology. Springer International Publishing, pp.243-256. ISBN 978-3-319-23792-3.

Eggen, T., Vogelsang, C. 2015. Chapter 7. Occurrence and Fate of Pharmaceuticals and Personal Care Products in Wastewater. In: Eddy Y. Zeng (Ed.) Persistent organic pollutants (POPs): Analytical techniques, environmental fate and biological effects. Edition: Comprehensive Analytical Chemistry 67. Elsevier pp. 245-294.

Eggen T, Heimstad ES, Stuanes AO, Norli HR. Uptake and translocation of organophosphates and other emerging contaminants in food and forage crops. Environ Sci Poll Research 2013; 20:4520-4531. Open access DOI:10.1007/s11356-012-1363-5

Trapp S, Eggen T. Simulation of the plant uptake of organophosphates and other emerging pollutants for greenhouse experiments and field conditions. Environ Sci Poll Research 2013; 20:4018-4029.

Eggen T, Lillo C. Antidiabetic II drug metformin in plants: Uptake and translocation to edible parts of cereals, oily seeds, beans, tomato, squash, carrots, and potatoes. J Agr Food Chem 2012; 60:6929-35.Macherius A, Eggen T, Lorenz W, Reemtsma T, Winkler U, Möder M. Uptake of galaxolide, tonalide and triclosan by carrot, barley and meadow fescue plants. J Agr Food Chem 2012; 60:7785-7791.

Macherius A, Eggen T, Lorenz W, Möder M, Ondruschka J, Reemtsma T. Metabolization of bacteriostatic personal care products in edible plants and its consequences for plant uptake. Environ Sci Tech 2012; 46:10797-10804.

Eggen T, Asp TN, Grave K et al. Uptake and translocation of metformin, ciprofloxacin and narasin in forage- and crop plants. Chemosphere 2011; 85:26-33.

Eggen T, Möder M, Arukwe A. Municipal landfill leachates: A significant source for new and emerging pollutants. Science of the Total Environment 2010; 408:5147-5157