Erik Georg Bø-Granquist

Medlem av faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd

Dyrehelse og dyrevelferd

Erik Georg har doktorgrad i veterinær infeksjonsmedisin (flåttsjukdommen «sjodogg» på sau). Hans nøkkelkompetanse innen for VKMs fagområder er dyrehelse og dyrevelferd.

Curriculum vitae

Stilling

Professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Veterinærhøgskolen, Institutt for produksjonsdyrmedisin, Seksjon for besetningstjenester

Utdanning

2016: post Graduate Diploma (Pg. Dip.) in Veterinary epidemiology and Public Health, University of London, Royal Veterinary College

2014: Europeisk spesialist i småfemedisin (Dip. ECSRHM), European Board og Veterinary Specialization 

2010: Philosophiae Doctor (PhD), Norges veterinærhøgskole

2005: Doctor of Veterinary Medicine (DVM), University of Budapest

Arbeidserfaring

2012 - dd: veiledning av doktorgradsstipendiater og mastergradsstudenter

2005 - dd: undervisning av veterinærstudenter

Bred forsknings-, publiserings- og prosjektledererfaring med internasjonale samarbeidspartnere i USA og Europa.

Fagfellevurderinger og vitenskapelige evalueringskomiteer.

Koordinering av undervisning og eksamen i produksjonsdyrmedisin ved NMBU.

Nasjonale- og internasjonale verv i fagorganisasjoner.

Har jobbet i klinisk produksjonsdyr- og hestepraksis siden 2006.

Øvrig faglig bakgrunn

Innen molekylærbiologi, patologi, immunologi, vaksinologi, epidemiologi, produksjonsdyrmedisin, dyrevelferd, biosikkerhet og veterinær samfunnsmedisin.

Utvalgte publikasjoner

E.G. Granquist, M. Aleksandersen, K. Bergström, S.J. Dumler, W.O. Torsteinbø, S. Stuen. A morphological and molecular study of Anaplasma phagocytophilum transmission events at the time of Ixodes ricinus tick bite. Acta Vet Scand 52 (2010).

E.G. Granquist, S. Stuen, L. Crosby, A.M. Lundgren, A.R. Alleman, A.F. Barbet. Variant-specific and diminishing immune responses towards the highly variable MSP2(P44) outer membrane protein of Anaplasma phagocytophilum during persistent infection in lambs. Vet Immunol Immunopathol 133(2-4) (2010) 117-24.

E.G. Granquist, M. Kristiansson, P.E. Lindgren, A. Matussek, A. Nodtvedt, W. Okstad, S. Stuen. Evaluation of microbial communities and symbionts in Ixodes ricinus and ungulate hosts (Cervus elaphus and Ovis aries) from shared habitats on the west coast of Norway. Ticks Tick-Borne Dis 5(6) (2014) 780-784.

K.E. Kittelsen, R.O. Moe, K. Hoel, O. Kolbjørnsen, O. Nafstad, E.G. Granquist. Comparison of flock characteristics, journey duration and pathology between flocks with a normal and a high percentage of broilers 'dead-on-arrival' at abattoirs. Animal 11(12) (2017) 2301-2308.

Eskeland S, Stuen S, Munderloh UG, Barbet A, Crosby L, Lybeck K, Wilhelmsson P, Lindgren PE, Makvandi-Nejad S, Tollefsen S, Granquist EG. Clinical and immunological responses in sheep after inoculation with Himar1-transformed Anaplasma phagocytophilum and subsequent challenge with a virulent strain of the bacterium. Vet Immunol Immunopathol (2021) doi: 10.1016/j.vetimm.2020.110165.