Øystein Sæle

Medlem av faggruppen for fôr

Fôr

Øystein har doktorgrad i akvakultur. Hans nøkkelkompetanse innen VKMs fagområder er fiskefôr, fôrråvarer, fiskeernæring og fiskevelferd.

Curriculum vitae

Stilling

Seniorforsker, Havforskningsinstituttet

Utdanning

2002 – 2006: PhD, Institutt for Biologi, Universitetet i Bergen

2000 – 2002: Cand. Scient. (Master) Mastergrad, Institutt for Biologi, Universitetet i Bergen

Arbeidserfaring

2008 – dd: Seniorforsker ved Havforskningsinstituttet

2007-2008: 1. Amanuensis (vikariat) ved Institutt for Biologi, Universitetet i Bergen

2006-2007: Forsker og foreleser ved Institutt for Biologi, Universitetet i Bergen

Øvrig faglig bakgrunn

Har ledet 6 FHF og NFR finansierte prosjekter med tema ernæring og fordøyelsesfunksjon I fisk.

Gjesteforeleser i fagene “Fiskeernæring” og “Akvatisk matproduksjon” ved UiB.

Har sittet i referee panel for NFR Havbruk

Utvalgte publikasjoner

Le, H.T.M.D., Lie, K.K., Etayo, A., Rønnestad, I., Sæle, Ø., 2021. Physical and nutrient stimuli differentially modulate gut motility patterns, gut transit rate, and transcriptome in an agastric fish, the ballan wrasse. Plos One 16, e0247076. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0247076

Le, H.T.M.D., Shao, X., Krogdahl, Å., Kortner, T.M., Lein, I., Kousoulaki, K., Lie, K.K., Sæle, Ø., 2019. Intestinal Function of the Stomachless Fish, Ballan Wrasse (Labrus bergylta). Frontiers Mar Sci 6, 140. https://doi.org/10.3389/fmars.2019.00140

Sæle, Ø., Nordgreen, A., Olsvik, P.A., Hjelle, J.I., Harboe, T., Hamre, K., 2013. Toxic effects of dietary hydrolysed lipids: an in vivo study on fish larvae. British Journal of Nutrition 109, 1071–1081. https://doi.org/10.1017/s000711451200284x

Sæle, Ø., Rod, K.E.L., Quinlivan, V.H., Li, S., Farber, S.A., 2018. A novel system to quantify intestinal lipid digestion and transport. Biochimica Et Biophysica Acta-Molecular and Cell Biology of Lipids 1863, 948–957. https://doi.org/10.1016/j.bbalip.2018.05.006

Selvam, C., Saito, T., Sissener, N.H., Philip, A.J.P., Sæle, Ø., 2022. Intracellular trafficking of fatty acids in the fish intestinal epithelial cell line RTgutGC. Frontiers Mar Sci 9, 954773. https://doi.org/10.3389/fmars.2022.954773