Elisabeth Henie Madslien

Leder av faggruppen for mikrobiell økologi, og medlem av hovedkomiteen. Ph.d.

Mikrobiell økologi, Hovedkomiteen

Elisabeth har doktorgrad i mattrygghet og infeksjonsbiologi. Hennes nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er mikrobiologi.

Curriculum vitae

Stilling

Seniorforsker, Folkehelseinstituttet (FHI)

Utdanning

2007 – 2013: philosophiae doctor, Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi, Nprges veterinærhøgskole (NVH)

1999 – 2005: cand med vet, NVH

Arbeidserfaring

2020 - dd: Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet (FHI)
2013 - 2020: Forsker/seniorforsker, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
2018 - 2018: Forskningskoordinator, Forsvarets sanitet (FSAN)
2007 - 2013: Forsker/stipendiat. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
2007 - 2007: Klinikkveterinær/vit.ass. Norges veterinærhøgskole (NVH)
2005 - 2007: Distriktsveterinär, Statens Jordbruksverk (SJV)

Utvalgte publikasjoner

Brandal LT, MacDonald E, Veneti L, Ravlo T, Lange H, Naseer U, Feruglio S, Bragstad K, Hungnes O, Ødeskaug LE, Hagen F, Hanch-Hansen KE, Lind A, Watle SV, Taxt AM, Johansen M, Vold L, Aavitsland P, Nygård K, Madslien EH. Outbreak caused by the SARS-CoV-2 Omicron variant in Norway, November to December 2021. Euro Surveill. 2021; 26(50).

Ørmen Ø; Madslien EH (2020). Molecular monitoring of enteropathogens in sewage during NATO Exercise Trident Juncture 2018: potential tool in early outbreak warning? Military medicine 2020; 186(7-8).

Madslien, Elisabeth Henie; Granum, Per Einar; Blatny, Janet Martha; Lindback, Toril. L-alanine-induced germination in Bacillus licheniformis -the impact of native gerA sequences. BMC Microbiology 2014; 14(101).

Madslien, Elisabeth Henie; Rønning, Helene; Lindback, Toril; Hassel, Bjørnar; Andersson, M.A.; Granum, Per Einar. Lichenysin is produced by most Bacillus licheniformis strains. Journal of Applied Microbiology 2013; 115(4).

Madslien, Elisabeth; Olsen, Jaran Strand; Granum, Per Einar; Blatny, Janet Martha. Genotyping of B. licheniformis based on a novel multi-locus sequence typing (MLST) scheme. BMC Microbiology 2012; 12(230).