Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Inger-Lise Steffensen

Medlem av hovedkomiteen og leder for faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk.

Curriculum vitae

Stilling:

Seniorforsker, Dr. scient, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo

Utdanning:

 • 1994: Dr. scient., immuntoksikologi, Universitetet i Oslo
 • 1989: Pedagogisk seminar, Universitet i Oslo
 • 1988: Cand. scient., molekylær cellebiologi, Universitet i Oslo

Arbeidserfaring:

 • 1998 - :Seniorforsker, Nasjonalt folkehelseinstitutt
 • 2007 – 2014: Undervist og sensurert generell toksikologi og risikovurdering/risikohåndtering i modul SERN 2420 Ernæring og mat III: Mattrygghet, Bachelorstudium i samfunnsernæring, Høgskolen i Akershus
 • 2012 – 2013: Tilsynssensor i alle toksikologiemnene (BIO4500, BIO4530/9530,
  BIO4540/9540, BIO4550/9550), Universitetet i Oslo
 • 1996–1998: Postdoktorstipendiat (Norges forskningsråd), Statens institutt for folkehelse (nå Nasjonalt folkehelseinstitutt)
 • 1993–1995: Forsker (Nordisk komité for jordbruksforskning, via Norges forskningsråd), Statens institutt for folkehelse
 • 1993: Stipendiat, Statens institutt for folkehelse
 • 1992–1993: Konsulent, Statens forurensingstilsyn (SFT)
 • 1989–1992: Utdanningsstipendiat, Norges allmennvitenskapelige forskningsråd (NAVF), Statens institutt for folkehelse

Øvrig faglig bakgrunn:

 • Leder av VKMs Faggruppe for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk (fra 2010, vanlig medlem og nestleder 2004-2010) og Hovedkomiteen (fra 2010)
 • Norsk representant i EFSA Scientific Network for risk assessment of regulated food
  ingredients and food packaging (FIP network), fra 2014
 • Kurset Epidemiologic Principles and Methods, Det medisinske fakultet, Universitetet i
  Oslo, 2014
 • Workshop on Health Communication and Research Dissemination, The Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health (NIVA), Oslo, 2012
 • VKMs Workshop on Benchmark Modelling, Oslo, 2012
 • Oppført som norsk ekspert på feltet matkontaktmaterialer som ikke er plast på liste hos EFSA for bruk i krisesituasjoner, fra 2011
 • Deltager i First International Meeting on Material Bioproduct Interactions (MATBIM 2010), Paris, 2010
 • Qualitative and Quantitative Methods in Food Safety Risk Assessment (onlinekurs), Joint Institute for Food Safety and Applied Nutrition (JIFSAN), University of Maryland, USA, 2009
 • Deltager i 4th International Symposium on Food packaging, arrangert av ILSI Europe,
  Praha, Tsjekkia, 2008
 • Medlem av The Core Group of experts in Joint FAO/WHO Project to assess the benefits and risks of the use of ”active chlorine” in food production and food processing (2007–2009)
 • Deltatt i ILSI Europe Workshop on Guidance for Exposure Assessment of Substances Migrating from Food Packaging Materials, Brüssel, 2007
 • Medlem av EG-CPDW Sub-Group on Organic Materials (SGOM) (2006-2011)
 • Medlem av og EFTA-representant i European Commission Expert Group on a European Acceptance Scheme for Construction Products in Contact with Water intended for Human Consumption (EG-CPDW) (2006-2011)
 • Medlem av nasjonal ekspertgruppe for European Acceptance Scheme (EAS) - EU-stemet for godkjenning av materialer til bruk i kontakt med drikkevann (2006-2011)
 • VKMs Kurs i eksponeringsmodellverktøy (probabilistisk modellering), Oslo, 2006
 • Eurotox Registered Toxicologist (fra 2003, re-registrert 2007 og 2012)
 • Helsemessig vurdering/godkjenning av kjemiske produkter og materialer i kontakt med
  drikkevann på land og offshore, samt matkontaktmaterialer, ved Nasjonalt folkehelseinstitutt fra 1998
 • Arbeid med IPCS Environmental Health Criteria (1994, 1997)
 • Utredet helseeffekter av 10 kjemikalier for SFT i forbindelse med EØS-samarbeidet om farlige stoffer (1992-1993)
 • Forskning ved Nasjonalt folkehelseinstitutt: effekter av tungmetaller på immunceller,
  kreftutvikling i tarm, kloreringsbiprodukter, stekemutagener - metabolisme og
  biomarkører for eksponering, DNA-reparasjon, fedme og tarmkreft

Utvalgte publikasjoner:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Besøksadresse:

Sandakerveien 24 C (inngang D11) 0473 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516

 

Nettredaktør: Astrid Tvedt
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie