Jorunn Børve

Medlem av faggruppen for plantehelse

Plantehelse

Jorunn har doktorgrad i plantesykdommer. Nøkkelkompetanse innenfor VKM sine områder er plantesykdommer i fruktdyrking og generelt, import av plantemateriale og kvalitetssikringsarbeid

Curriculum vitae

Stilling

Forskar i plantesjukdomar, NIBIO

Utdanning

1998-2002: Dr. Scient, Norges landbrukshøgskole

1991-1996: Hagebrukskandidat, Norges landbrukshøgskole

1988-1991: Naturfagleg linje, Odda gymnas.

Arbeidserfaring

2012 - dd: Forskar i plantesjukdomar ved NIBIO Ullensvang

2010 - 2012: Kvalitetssjef ved Isklar AS

1996 - 2010: Forskar i plantesjukdomar ved NIBIO Ullensvang

Øvrig faglig bakgrunn

Kvalitetsleiingskurs og erfaring, ISO 9001 og HACCP.

Medlem i COST-actions, Nordiske nettverk, Eufrin, faglege nettverk

Prosjektleiarerfaring, også for prosjekt med ulike fagområde

Utvalgte publikasjoner

Grinbergs, D., Chilian, J., Hahn, C., Reyes, M., Isla, M., France, A. and Børve, J. 2021. Silverleaf disease (Chondrostereum purpureum) effects on Japanese Plum (Prunus salicina). Plants 10, 2777, doi.org/10.3390/plants10122777

Weber, R.W.S, Børve, J. 2021. Infection biology as the basis of integrated control of apple canker (Neonectria ditissima) in Northern Europe. CABI Agric Biosci 2, 5 (2021). https://doi.org/10.1186/s43170-021-00024-z

Børve, J., Dalen, M., Stensvand, A. 2019. Development of Neonectria ditissima infections initiated at grafting of apple trees. Eur. J. Plant Pathol. 155:1225-1239.

Børve, J., Stensvand, A. 2019. Postharvest fungal fruit decay in sweet cherry graded in water with low chlorine content. Europ. J. Hortic. Sci. 84: 271-281.

Børve, J., Ippolito, A., Tanovic, B., Michalecka, M., Sanzani, S.M., Ponitowska, A., Mari, M., and Hrustic, J. 2017. Fungal diseases. In Quero Garcia, Pulawska, Lang, Iezzoni (eds). Cherries. Botany, production and uses. CABI pp. 338-364.