Astrid Louise Wester

Medlem av faggruppen for mikrobiell økologi.

Mikrobiell økologi

Astrid Louise har doktorgrad i medisinsk mikrobiologi. Hennes nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er miljøaspekter ved antimikrobiell resistens

Curriculum vitae

Stilling

Overlege medisinsk mikrobiologi Avdeling for bakteriologi, Folkehelseinstituttet.

Utdanning

2014: PhD ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo2009: Spesialitet i medisinsk mikrobiologi1995: Fullført legeutdanning, autorisasjon som lege 1997

Arbeidserfaring

2019 - dd: Overlege ved avdeling for bakteriologi, Folkehelseinstituttet

2017 - 2019: Medicalal Officer and AMR environment focal point, Water, Sanitation and Hygiene unit, World Health Organization, Geneva, Switzerland

2009 - 2017: Overlege ved avdeling for næringsmiddelbårne infeksjoner, Folkehelseinstituttet

2002 -2009: Assistentlege i utdanning i medisinsk mikrobiologi, Ullevål universitetssykehus og Aker universitetssykehus

1997 - 2002: Assistentlege i utdanning i indremedisin og geriatri, Lovisenberg diakonale sykehus, Aker universitetssykehus, Vestfold sentralsykehus

1997: Kommunelege II vikar, Alta kommune

1996 - 1997: Turnuslege Vestfold sentralsykehus og Nordkapp kommune

Øvrig faglig bakgrunn

Medlem av European Medicines Agency sin Antimicrobial Working Party som gir råd til hovedkomiteen for legemidler til dyr.

Folkehelseinstituttets representant til Helsedirektoratets redaksjons- og skrivegruppe for førsteversjonen av Retningslinje for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten.

Utvalgte publikasjoner

Booth A, Wester AL. A multivariable analysis of the contribution of socioeconomic and environmental factors to blood culture Escherichia coli resistant to fluroroquinolones in high- and middle-income countries. Accepted for publication in BMC Public Health.

WHO, FAO and OIE.Technical brief on water, sanitation, hygiene (WASH) and wastewater management to prevent infections and reduce the spread of antimicrobial resistance (AMR). ISBN (WHO) 978-92-4-000641-6 (electronic version).

Berendes D, Kirby A, Brown J, Wester AL. Estimation of human feces-associated extended spectrum beta-lactamase producing coli discharge into sanitations systems: a first global- and regional scale calculation. Accepted for publication in Lancet Planetary Health 2020:4(6):e246-e255

Booth A, Aga DS, Wester AL. Retrospective analysis of the global antibiotic residues that exceed the predicted no effect concentration for antimicrobial resistance in various environmental matrices. Accepted for publication in Environment International 2020;141:105796

Slettemeås JS, Sunde M, Ulstad CR, Norström M, Wester AL, Urdahl AM. Occurrence and characterization of quinolone resistant Escherichia coli from Norwegian turkey meat and complete sequence of an IncX1 plasmid encoding qnrS1. PLoS One. 2019 Mar 11;14(3):e0212936.