Eli K. Rueness

Medlem av faggruppen for CITES. Dr.Scient.

CITES

Eli har doktorgrad i molekylærbiologi. Hennes nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er bevaring av biologisk mangfold og truede arter.

Curriculum vitae

Stilling

Forsker, Universitetet i Oslo.

Utdanning

2003: Dr. Scient. Avdeling for Celle og Molekylærbiologi, Biologisk Institutt, UiO.

1998: Cand. Scient. Avdeling for Genetikk, Biologisk Institutt, UiO.

Arbeidserfaring:

2007 – dd: Forsker, Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES), Institutt for Biovitenskap, Universitet i Oslo

2003 – 2007: Universitetet i Oslo, Postdoktor/Forsker

1999 – 2003: Universitetet i Oslo – Stipendiat

Øvrig faglig bakgrunn

2015 – dd: Medlem av VKM faggruppe 10, fremmede organismer og handel med truede arter (CITES).

2007 – 2011: Nestleder ved CEES (Senter for Fremragende Forskning).

Utvalgte publikasjoner:

Mekonnen, A., Rueness, E.K. Stenseth, N.C., Fashing, P.J., Bekele, A. HernandezAguilar, R.A., Missbach, R., Haus, T., Zinner D., Roos, C. 2018. Population genetic structure and evolutionary history of Bale monkeys ( Chlorocebus djamdjamensis ) in the southern Ethiopian Highlands. BMC Evolutionary Biology 2018 18:106

Trosvik, P., Rueness, E.K., de Muinck, E.J., Moges, A., Mekonnen, A. 2018. Ecological plasticity in the gastrointestinal microbiomes of Ethiopian Chlorocebus monkeys. Scientific Reports 8, Article number: 20.

Rueness, E.K., S. Naidenko, Trosvik P., Stenseth N.C. 2014. Large-scale genetic structuring of a widely distributed carnivore--the Eurasian lynx (Lynx lynx). PLoS One 9(4): e93675.

Rueness E.K.,. Asmyhr, M.G., Sillero-Zubiri, C., Macdonald, D.W., Bekele, A., Atickem, A., Stenseth, N.C. 2011. The cryptic African wolf: Canis aureus lupaster is not a golden jackal and is not endemic to Egypt. PLoS-ONE 6(1): e16385. doi:10.1371/journal.pone.0016385.

Rueness, E.K., Stenseth, N.C., O’Donoghue, M., Boutin, S., Ellegren, H., Jakobsen, K.S. 2003. Ecological and genetic spatial structuring in the Canadian lynx. Nature. 425: 69-72.