Monica Hauger Carlsen

Medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Ph.d.

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Monica har doktorgrad i ernæring. Hennes nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er ernæring, eksponering, kostholdsforskning og kostholdmetodikk.

Curriculum vitae

Stilling

Førsteamanuensis, Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo.

Utdanning

2019: Diplom Utdanningslederprogammet ved Universitetet i Oslo

2006 – 2011: Phd, Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo.

1995 – 1996: Hovedfag i cellebiologi, Biologisk Institutt, Universitetet i Oslo.

Arbeidserfaring

2013 – dd: Førsteamanuensis, Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo.

2011– 2012: Førstelektor, Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo.

2006 – 2010: Stipendiat, Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo.

2000 – 2006: Forskningskoordinator, Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo.

Øvrig faglig bakgrunn

WP-leder Early infant feeding and food intolerance, PreventADALL-studien, OUS (2022-).

-leder Klima-og miljøindikatorverdier i norske matvarer, NOR-Eden-prosjektet, UiO (2020-
2022).

Leder av utviklingsprosjekt ny IT-infrastruktur for kostberegningssystem ved UiO (NFC) i
samarbeid med Prof. Hjartåker og USIT ved UiO (2019-).

av Programrådet ved Avdeling for ernæringsvitenskap 2011-2018. Nesteleder i
perioden 2018-2020. Leder av evalueringskomiteen for studieprogrammet i klinisk ernæring
ved UiO (2015-2016) og evalueringskomiteen for Dietistprogrammet i Gøteborg (2019).

referansegruppen for UIO:IT prosjekt ved UiO (2021) og komitemedlem
medisinsk fakultets prosjektgruppe i UIO-IT-OPP prosjekt ved UiO (2019-2020)

Medlem av VKM Fagruppe for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk (2018-)

Medlem av EuroFIR (2018-) og medlem av nordisk nettverk for matvaredata og
matvaretabellarbeid (2015-)

Utvalgte publikasjoner

Konglevoll DM, Andersen LF, Hopstock LA, Strand BH, Thoresen M, Totland TH, Hjartåker A and Carlsen MH. Fish intake and pre-frailty in Norwegian older adults - a prospective cohort study: the Tromsø Study 1994–2016. BMC Geriatrics 2023, 23:411, https://doi.org/10.1186/s12877-023-04081-z.

Saunders CM, Rehbinder EM, Carlsen KCL, Jonassen CM, LeBlanc M, Nordlund B, Skjerven HO, Söderhäll C, Vettukattil R and Carlsen MH. Feeding practices and dietary diversity in the first year of life; PreventADALL, a Scandinavian RCT and birth cohort study. The Journal of Nutrition, 2023 Jun 17;S0022-3166(23)72421-8. doi: 10.1016/j.tjnut.2023.06.015.

Carlsen MH, Kielland E, Markhus MW and Dahl L. Iodine concentration in tap water, mineral water and coffee. Food & Nutrition Research 2023, 67: 9517 - http://dx.doi.org/10.29219/fnr.v67.9517.

Henriksen HB, Knudsen MD, Carlsen MH, Hjartåker A and Blomhoff R. A Short Digital Food Frequency Questionnaire (DIGIKOST-FFQ) Assessing Dietary Intake and Other Lifestyle Factors Among Norwegians: Qualitative Evaluation With Focus Group Interviews and Usability Testing. JMIR Form Res 2022;6(11):e35933, doi: 10.2196/35933.

Carlsen, MH; Andersen, LF.; Hjartåker, A. Reproducibility and feasibility of an online self-administered food frequency questionnaire for use among adult Norwegians. Food & Nutrition Research 2021; 65. s.1-14