Monica Hauger Carlsen

Medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Ph.d.

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Monica har doktorgrad i ernæring. Hennes nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er ernæring, eksponering, kostholdsforskning og kostholdmetodikk.

Curriculum vitae

Stilling

Førsteamanuensis, Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo.

Utdanning

2019: Diplom Utdanningslederprogammet ved Universitetet i Oslo

2006 – 2011: Phd, Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo.

1995 – 1996: Hovedfag i cellebiologi, Biologisk Institutt, Universitetet i Oslo.

Arbeidserfaring

2013 – dd: Førsteamanuensis, Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo.

2011– 2012: Førstelektor, Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo.

2006 – 2010: Stipendiat, Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo.

2000 – 2006: Forskningskoordinator, Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo.

Øvrig faglig bakgrunn

WP-leder Early infant feeding and food intolerance, PreventADALL-studien, OUS (2022-).

-leder Klima-og miljøindikatorverdier i norske matvarer, NOR-Eden-prosjektet, UiO (2020-
2022).

Leder av utviklingsprosjekt ny IT-infrastruktur for kostberegningssystem ved UiO (NFC) i
samarbeid med Prof. Hjartåker og USIT ved UiO (2019-).

av Programrådet ved Avdeling for ernæringsvitenskap 2011-2018. Nesteleder i
perioden 2018-2020. Leder av evalueringskomiteen for studieprogrammet i klinisk ernæring
ved UiO (2015-2016) og evalueringskomiteen for Dietistprogrammet i Gøteborg (2019).

referansegruppen for UIO:IT prosjekt ved UiO (2021) og komitemedlem
medisinsk fakultets prosjektgruppe i UIO-IT-OPP prosjekt ved UiO (2019-2020)

Medlem av VKM Fagruppe for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk (2018-)

Medlem av EuroFIR (2018-) og medlem av nordisk nettverk for matvaredata og
matvaretabellarbeid (2015-)

Utvalgte publikasjoner

.Konglevoll DM, Hjartåker A, Hopstock LA, Strand BH, Thoresen M, Andersen LF, Carlsen MH.
Protein intake and the risk of Pre-frailty and Frailty in Norwegian older adults. The Tromsø
Study 1994-2016. Journal of Frailty & Ageing 2022; 11:256-266.

Carlsen MH, Andersen LF, Hjartåker A. Reproducibility and feasibility of an online selfadministered food frequency questionnaire for use among adult Norwegians. Food &
Nutrition Research 2021; 65:1-14.

Monica Hauger Carlsen, Tove Gulbrandsen Devold, Berit Granum, Inger Therese Laugsand
Lillegaard, Gro Haarklou Mathisen, Josef Daniel Rasinger, Jens Rohloff, Jostein Starrfelt,
Camilla Svendsen, Ellen Bruzell, Elise Rundén Pran, Trine Husøy (2021). Risk assessment of
caffeine exposure from diet and personal care products. Opinion of the Panel on Food
Additives, Flavourings, Processing Aids, Materials in Contact with Food, and Cosmetics of the
Norwegian Scientific Committee for Food and Environment. VKM Report 2021:05, ISBN: 978-
82-8259-359-5, ISSN: 2535-4019. Norwegian Scientific Committee for Food and Environment
(VKM), Oslo, Norway.

Schinagl MC, Rehbinder EM, Carlsen KCL, Gudbrandsgard M, Carlsen K-H, Haugen G, Hedlin
G, Jonassen CM, Sjøborg KD, Landrø LAY, Nordlund B, Rudi K, Skjerven HO, Söderhäll C, Staff
AK, Vettukattil MR, Carlsen MH. Food and nutrient intake and adherence to dietary
recommendations during pregnancy: A Nordic mother and child population-based cohort.
Food & Nutrition Research 2019; 63(3676):1-11.

Carlsen MH, Karlsen A, Lillegaard IT, Gran JM, Drevon CA, Blomhoff R, Andersen LF. Relative
validity of fruit and vegetable intake estimated from an FFQ, using carotenoid and flavonoid
biomarkers and the method of triads. British Journal of Nutrition 2011; 105(10): 1530-1538.