Volha Shapaval

Medlem av faggruppen for gen modifiserte organismer - mat og fôr

Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Volha har doktorgrad i biofysikk. Hennes nøkkelkompetanse innenfor VKM fagområder er bruk av genmodifiserte organismer i bioproduksjon for mat og for.

Curriculum vitae

Stilling

Førsteamanuensis ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet/realtek

Utdanning

2008 - 2013: PhD i biofysikk fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU

2006-2008 MSc i Bio- og Food Technology fra Lund Universitet, Sverige

1999-2004 MSc i Mikrobiology fra BSU, Minsk Belarus

Arbeidserfaring

2015 - dd: Førsteamanuensis, NMBU

2013 - 2015: Forsker, Nofima

2004 - 2006: Mikrobiolog, AquaTriple, Minsk, Belarus 

Øvrig faglig bakgrunn

Utvikling av vibrasjonsspektroskopiteknikker for fenotyping av mikroorganismer

Utvalgte publikasjoner

  • S. Dzurendova, C. Bolano Losada, B. X. Dupuy-Galet, K. Fjær, V. Shapaval. Mucoromycota fungi as powerful cell factories for modern biorefinery. 2021. Applied Microbiology and Biotechnology (106), 101–115, https://doi.org/10.1007/s00253-021-11720-1.
  • S. Dzurendova, B. Zimmermann, A. Kohler, K. Reitzel, U.G, Nielsen, B.X. Dupuy-Galet, S. Leivers, S.J. Horn, V. Shapaval. Calcium affects polyphosphate and lipid accumulation in Mucoromycota fungi. 2021. J. Fungi, 7(4), 300; https://doi.org/10.3390/jof7040300.
  • J. Brandenburg, J. Blomqvist, V. Shapaval, A. Kohler, S. Sampels, M. Sandgren, V. Passoth. Diversity of lipid accumulation by oleaginous yeast grown on glucose or xylose and their ability to grow on hydrolysed wheat straw. 2021. Journal of Biotechnology for Biofuels, 14(124), https://doi.org/10.1186/s13068-021-01974-2.
  • I. S. Myrbråten, G. A. Stamsås, H. Chan, D. Morales Angeles, T. Mathiesen Knutsen, Z. Salehian, V. Shapaval, D. Straume and M. Kjos. SmdA is a novel cell morphology determinant in Staphylococcus aureus. 2022. mBio https://doi.org/10.1128/mbio.03404-21.
  • V. Akulava, U. Miamin, K. Akhremchuk, L. Valentovich, A. Dolgikh, V. Shapaval. Coastal terrestrial temporary meltwater ponds in the Thala Hills oasis (Enderby Land, East Antarctica) – physicochemical parameters, isolation of the fast-growing bacteria, their preliminary characterization and antibiotic susceptibility. Biology 2022, 11(8), 1143; https://doi.org/10.3390/biology11081143