Våre folk - alle

VKM består av et vitenskapelig sekretariat på ca 25 personer og en komité med ca 103 medlemmer. Medlemmene deltar i kraft av sin ekspertise, og representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser.

Alle

 1. Anders Nielsen

  Nestleder for faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter. Ph.d.

  M: 91 35 04 35

 2. Anders Ruus

  Medlem av faggruppen for plantevernmidler. Professor.

  M: 98 22 77 86

 3. Andrew Janczak

  Medlem av faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd. Professor.

  M: 41514939

 4. Angelika Agdestein

  Leder av faggruppen for dyrehelse og medlem av hovedkomiteen. Ph.d.

  M: 47 32 66 74

 5. Anine Christine Medin

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Ph.d.

  T: 38 14 14 28
  M: 474 63 893

 6. Anne Lise Brantsæter

  Medlem av faggruppen for forurensning, naturlige toksiner og medisinrester. Phd.

  T: 21 07 63 26

 7. Asbjørn Magne Nilsen

  Leder av faggruppen for plantevernmidler og medlem av hovedkomiteen. Professor emeritus.

  M: 97 02 20 55

 8. Beatrix Alsanius

  Medlem av faggruppen for plantehelse. Professor.

  T: +46-767680496

 9. Bente Mangschou

  Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

  T: 21 62 28 07
  Send e-post

 10. Berit Granum

  Medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Dr.Scient.

  T: 21 07 66 96

 11. Bjørnar Ytrehus

  Medlem av faggruppen for mikrobiell økologi. Dr.Med.Vet.

  M: 97 64 14 31

 12. Camilla Svendsen

  Medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Ph.d.

  M: 92 65 37 11

 13. Catherine Schwinger

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Ph.d.

  T: 55 58 97 33

 14. Cathrine Thomsen

  Medlem av faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester. Dr.Scient.

  T: 21 07 65 46

 15. Christer Magnusson

  Medlem av faggruppen for plantehelse. Professor.

  M: 95 20 53 04

 16. Christiane Kruse Fæste

  Medlem av faggruppen for fôr. Dr.Rer.Nat.

  M: 47 75 34 88

 17. Christine Louise Parr

  Seniorrådgiver, ph.d

  T: 67 23 52 48
  Send e-post

 18. Dag O. Hessen

  Medlem av hovedkomiteen. Professor.

  M: 95 03 78 99

 19. Dagrun Engeset

  Medlem av faggruppen for plantevernmidler. Dr.Scient.

  M: 93 00 02 05

 20. Daniel Flø

  Prosjektleder, ph.d.

  M: 47 66 42 11
  Send e-post

 21. Dean Basic

  Prosjektleder, ph.d.

  T: 21 62 28 25
  M: 45 43 20 45
  Send e-post

 22. Edel Oddny Elvevoll

  Medlem av hovedkomiteen. Professor.

 23. Einar Ringø

  Medlem av faggruppen for fôr. Professor.

  M: 90 72 61 25

 24. Eli K. Rueness

  Medlem av faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES). Dr.Scient.

  M: 99 22 59 24

 25. Elisabeth Henie Madslien

  Medlem av faggruppen for mikrobiell økologi. Ph.d.

  T: 63 80 78 03
  M: 95 11 23 68

 26. Elise Rundén Pran

  Medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Ph.d.

  T: 63 89 80 00

 27. Ellen M. Bruzell

  Nestleder for faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Dr.Scient.

  T: 67 51 22 00

 28. Erik Joner

  Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer og for faggruppen for mikrobiell økologi. Dr.Scient, HDR.

  M: 45 00 05 67

 29. Erik-Jan Lock

  Medlem av faggruppen for fôr. Ph.d.

  M: 95 40 12 44

 30. Erlend B. Nilsen

  Medlem av faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter. Ph.d.

  M: 41 42 56 84

 31. Espen Mariussen

  Medlem av faggruppen for Faggruppen for forurensning, naturlige toksiner og medisinrester. Dr.Scient.

  T: 21 07 70 00

 32. Espen Rimstad

  Medlem av faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd. Professor.

  Send e-post

 33. Eva B. Thorstad

  Medlem av faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter. Professor.

  M: 91 66 11 30

 34. Gaute Velle

  Leder av faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter og medlem av hovedkomiteen. Professor.

  M: 99 53 39 40

 35. Georg Kapperud

  Medlem av faggruppen for hygiene og smittestoffer. Professor.

  M: 95 28 52 21

 36. Gisle Solstad

  Administrasjonssjef og ansvarlig for driften av EFSAs kontaktpunkt i Norge

  M: 98 36 72 86
  Send e-post

 37. Gro Mathisen

  Prosjektleder. Dr.Scient.

  T: 21 62 28 06
  M: 99 59 37 80
  Send e-post

 38. Gro-Ingunn Hemre

  Nestleder mat i hovedkomiteen. Professor.

  M: 48 18 50 35

 39. Gunnar Sundstøl Eriksen

  Nestleder for faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester. Ph.d.

  M: 93 80 84 79

 40. Heidi Amlund

  Medlem av faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester. Dr.Scient

  M: +45 93 51 08 77

 41. Helle Katrine Knutsen

  Leder av faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester og medlem av hovedkomiteen. Dr.Philos.

  T: 97 52 11 40

 42. Hilde Mellegård

  Fagdirektør mat, cand.med.vet, Phd

  M: 920 24 835
  Send e-post

 43. Hubert Dirven

  Nestleder for faggruppen for plantevernmidler. Ph.d.

  T: 99258527

 44. Hugo de Boer

  Medlem av faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES). Ph.d.

  M: 98 12 60 30

 45. Håvard Aanes

  Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer. Ph.d.

  M: 95 18 71 60

 46. Håvard Steinshamn

  Medlem av faggruppen for fôr. Dr.Scient.

  M: 90 68 26 43

 47. Iben Margrete Thomsen

  Medlem av faggruppen for plantehelse. Cand.Silv, Ph.d.

  T: +45 22 27 05 00

 48. Inger Elisabeth Måren

  Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer og faggruppen for fremmede organismer og handle med truede arter (CITES). Ph.d

  T: 41 28 51 26

 49. Inger Therese Laugsand Lillegaard

  Seniorrådgiver eksponeringsberegninger, ph.d.

  T: 21 62 28 18
  Send e-post

 50. Inger-Lise Steffensen

  Medlem av Hovedkomiteen. Dr.Scient.

  T: 21 07 65 30

 51. Ingunn Anita Samdal

  Medlem av faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester. Dr.Scient.

  M: 91 17 91 38

 52. Jacques Godfroid

  Medlem av faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd. Professor.

  M: 93 86 52 83

 53. Jan Alexander

  Leder av Hovedkomiteen. Dr.Med.

  T: 90 62 23 16

 54. Jan Ludvig Lyche

  Medlem av faggruppen for plantevernmidler. Professor.

  M: 91 55 58 01

 55. Jens Rohloff

  Medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Dr.Philos.

  M: 97 60 89 94

 56. Jo Skeie Hermansen

  Seniorrådgiver, ph.d.

  M: 482 00 409
  Send e-post

 57. Johan Stenberg

  Medlem av faggruppen for plantehelse. Ph.d.

  T: +46-(0)70-6220042

 58. Johanna Bodin

  Leder av faggruppen for genmodifiserte organismer og medlem av hovedkomiteen. Ph.d.

  T: 97604556
  M: 97 60 45 56

 59. Johanna Järnegren

  Medlem av faggruppen for fremmede organismer og handel med fremmende arter (CITES). Ph.d.

  M: 91 89 71 48

 60. Jonny Beyer

  Medlem av faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester. Dr.Scient.

  M: 98 21 54 31

 61. Josef Daniel Rasinger

  Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Ph.d.

  M: 90 36 28 98

 62. Kaare Magne Nielsen

  Medlem av faggruppen for mikrobiell økologi. Professor.

  M: 95 72 25 88

 63. Katrine Eldegard

  Medlem av faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter. Dr.Scient.

  M: 99 16 35 92

 64. Kjersti Kvie

  Seniorrådgiver, ph.d.

  M: 930 16 649
  Send e-post

 65. Kjetil Hindar

  Medlem av faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES). Dr.Philos.

  M: 93 46 67 46

 66. Kjetil Klaveness Melby

  Medlem av faggruppen for hygiene og smittestoffer. Professor.

  M: 48 01 63 92

 67. Knut Egil Bøe

  Medlem av faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd. Professor.

  T: 67 23 26 78

 68. Knut Madslien

  Medlem av faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd. Ph.d.

  M: 91 73 69 09

 69. Knut Tomas Dalen

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Dr.Philos.

  T: 22 85 15 15

 70. Kristin Holvik

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Ph.d.

  T: 21 07 83 97

 71. Kyrre Kausrud

  Medlem av faggruppen for Fremmede organismer, handel med truede arter. Dr.Scient.

  M: 99 54 51 45

 72. Lars Robert Hole

  Medlem av faggruppen for fremmede organismer, handel med truede arter. Ph.d.

  M: 91 76 91 41

 73. Lawrence Kirkendall

  Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer og faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES). Professor emeritus.

  M: 93 07 78 87

 74. Lene Frost Andersen

  Nestleder for faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Professor.

  M: 47 36 55 94

 75. Lisbeth Dahl

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Dr.Scient

  M: 47 29 16 89

 76. Live L. Nesse

  Medlem av faggruppen for fôr. DVM, Dr.Scient., Dr.Med.Vet.

  M: 92 44 12 67

 77. Lucy Robertson

  Medlem av faggruppen for hygiene og smittestoffer. Professor.

  M: 97 70 12 14

 78. Marina Elisabeth Aspholm

  Medlem av faggruppen for hygiene og smittestoffer. Ph.d.

  M: 93 28 82 66

 79. Martin Malmstrøm

  Prosjektleder, ph.d.

  M: 92 42 43 13
  Send e-post

 80. Martinus Løvik

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Professor.

  T: 91 37 73 88

 81. Merete Hofshagen

  Medlem av hovedkomiteen. Dr.Scient.

  M: 48 89 63 95

 82. Merethe Aasmo-Finne

  Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

  T: 21 62 28 16
  M: 93 06 22 72
  Send e-post

 83. Micael Wendell

  Prosjektleder, ph.d.

  T: 21 62 28 22
  M: 45 80 75 51
  Send e-post

 84. Mogens Nicolaisen

  Medlem av faggruppen for plantehelse. Professor.

 85. Monica Hauger Carlsen

  Medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Ph.d.

  T: 22 85 13 70

 86. Monica Sanden

  Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer. Dr.Scient.

  M: 97 01 16 54

 87. Nina Fride Sand

  Administrasjonsrådgiver

  T: 21 62 28 04
  M: 99 40 65 78
  Send e-post

 88. Nur Duale

  Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer. Ph.d.

  M: 98 84 75 47

 89. Olaug Taran Skjerdal

  Leder for faggruppen for hygiene og smittestoffer og medlem av hovedkomiteen. Ph.d.

  M: 41 50 36 50

 90. Ole Martin Eklo

  Medlem av faggruppen for plantevernmidler og faggruppen for mikrobiell økologi. Dr.Scient.

  M: 97 52 58 83

 91. Paal Krokene

  Medlem av faggruppen for plantehelse. Professor.

  M: 99 51 60 13

 92. Pål Trosvik

  Medlem av faggruppen for mikrobiell Økologi. Ph.d.

  M: 97 18 32 45

 93. Robin Ørnsrud

  Medlem av faggruppen for fôr. Dr.Scient.

  M: 91 34 33 45

 94. Rolf Erik Olsen

  Medlem av faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd. Professor.

  M: 97 59 81 69

 95. Rose Vikse

  Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer. Dr.Scient.

  T: 21 07 62 52

 96. Sandra A. I. Wright

  Medlem av faggruppen for faggruppen for plantehelse. Ph.d.

  T: (+46)-701914527

 97. Sara Bremer

  Medlem av faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester. Ph.d.

  M: 95 76 25 11

 98. Sigrun Henjum

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Ph.d.

  M: 41 55 09 07

 99. Solveig Jore

  Medlem av faggruppen for hygiene og smittestoffer. Ph.d.

  M: 40 47 72 72

 100. Stine Marie Ulven

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Professor.

  T: 22 84 02 08

 101. Tage Thorstensen

  Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer. Ph.d.

  M: 40 20 09 09

 102. Tanya Samuelsen Kristiansen

  Senior kommunikasjonsrådgiver og nettredaktør

  M: 95 09 41 50
  Send e-post

 103. Tonje H. Stea

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Ph.d.

  T: 38 14 23 24

 104. Tor A. Strand

  Leder av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi og medlem av hovedkomiteen. Professor.

  M: 90 97 10 86

 105. Tor Fredrik Holth

  Medlem av faggruppen for plantevernmidler. Ph.d.

  M: 98 22 77 49

 106. Tor Gjøen

  Medlem av faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd. Professor.

  T: 22 84 49 43

 107. Tove Gulbrandsen Devold

  Medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Dr.Scient.

  M: 97 06 46 49

 108. Trine Eggen

  Medlem av faggruppen for fôr. Dr.Scient.

  M: 90 99 70 74

 109. Trine Husøy

  Leder av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk og medlem av hovedkomiteen. Dr.Scient.

  T: 21 07 63 85

 110. Trond Møretrø

  Medlem av faggruppen for hygiene og smittestoffer. Dr.Scient

  M: 46 69 81 86

 111. Trond Rafoss

  Leder for faggruppen for plantehelse og medlem av hovedkomiteen. Dr.Scient

  M: 90 02 65 19

 112. Truls Nesbakken

  Medlem av faggruppen for hygiene og smittestoffer. Professor.

  M: 91 87 81 46

 113. Vegard Lysne

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Ph.d.

  M: 41668218

 114. Vigdis Vandvik

  Nestleder miljø i hovedkomiteen. Professor.

  M: 47 30 17 94

 115. Ville Erling Sipinen

  Prosjektleder. Mastergrad i biologi.

  T: 21 62 28 19
  M: 92 04 13 68
  Send e-post

 116. Vitenskapskomiteen for mat og miljø

  The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

  T: +47 21 62 28 00
  Send e-post

 117. Yngvild Wasteson

  Leder av faggruppen for mikrobiell økologi og medlem av hovedkomiteen. Professor.

  M: 47 02 49 64

 118. Åshild Krogdahl

  Leder av faggruppen for fôr og medlem av hovedkomiteen. Professor.

  T: 67 23 20 25
  M: 95 19 33 94

 119. Øivind Bergh

  Medlem av faggruppen for mikrobiell økologi. Dr.Scient.

  M: 48 03 67 06

 120. Øyvind Øverli

  Medlem av faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd. Ph.d.

  M: 41 50 62 22