Våre folk - alle

VKM består av et vitenskapelig sekretariat på ca 25 personer og en komité med123 medlemmer. Medlemmene deltar i kraft av sin ekspertise, og representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser.

Nettsiden vil bli oppdatert med informasjon om medlemmene, i tråd med oppnevning av ny komité 2022 - 2026. Her er oversikt.over den nye komiteen. Pdf, 566.5 kB, åpnes i nytt vindu.

Alle

 1. Anders Nielsen

  Medlem av faggruppen for biologisk mangfold. Ph.d.

  M: 91 35 04 35

 2. Anders Ruus

  Medlem av faggruppen for forurensinger, naturlige toksiner og medisinrester. Professor.

  M: 98 22 77 86

 3. Angelika Agdestein

  Medlem av faggruppen for dyrehelse. Ph.d.

  M: 47 32 66 74

 4. Anine Christine Medin

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Ph.d.

  T: 38 14 14 28
  M: 474 63 893

 5. Beatrix Alsanius

  Medlem av faggruppen for plantehelse. Professor.

  T: +46-767680496

 6. Bente Mangschou

  Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

  T: 21 62 28 07
  Send e-post

 7. Berit Granum

  Medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Dr.Scient.

  T: 21 07 66 96

 8. Bjørnar Ytrehus

  Leder av faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd, og av hovedkomiteen. Dr.Med.Vet.

  M: 97 64 14 31

 9. Camilla Svendsen

  Medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Ph.d.

  M: 92 65 37 11

 10. Christer Magnusson

  Medlem av faggruppen for plantehelse. Professor.

  M: 95 20 53 04

 11. Christiane Kruse Fæste

  Medlem av faggruppen for fôr. Dr.Rer.Nat.

  M: 47 75 34 88

 12. Christine Louise Parr

  Seniorrådgiver, ph.d

  M: 920 21 231
  Send e-post

 13. Daniel Flø

  Prosjektleder, ph.d.

  M: 47 66 42 11
  Send e-post

 14. Dean Basic

  Prosjektleder, ph.d.

  T: 21 62 28 25
  M: 45 43 20 45
  Send e-post

 15. Eli K. Rueness

  Medlem av faggruppen for CITES. Dr.Scient.

  M: 99 22 59 24

 16. Elisabeth Henie Madslien

  Leder av faggruppen for mikrobiell økologi, og medlem av hovedkomiteen. Ph.d.

  T: 63 80 78 03
  M: 95 11 23 68

 17. Elise Rundén Pran

  Medlem av faggruppen for plantevernmidler. Ph.d.

  T: 63 89 80 00

 18. Ellen M. Bruzell

  Medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Dr.Scient.

  T: 67 51 22 00

 19. Erik Joner

  Medlem av faggruppen for mikrobiell økologi. Dr.Scient, HDR.

  M: 45 00 05 67

 20. Erlend B. Nilsen

  Medlem av faggruppen for biologisk mangfold. Ph.d.

  M: 41 42 56 84

 21. Espen Mariussen

  Medlem av faggruppen for forurensning, naturlige toksiner og medisinrester. Dr.Scient.

  T: 21 07 70 00

 22. Espen Rimstad

  Leder av faggruppen for genmodifiserte organismer - legemidler, og medlem av hovedkomiteen. Professor.

  Send e-post

 23. Eva B. Thorstad

  Medlem av faggruppen for biologisk mangfold. Professor.

  M: 91 66 11 30

 24. Gaute Velle

  Nestleder av hovedkomiteen. Professor.

  M: 99 53 39 40

 25. Gisle Solstad

  Administrasjonssjef og ansvarlig for driften av EFSAs kontaktpunkt i Norge

  M: 98 36 72 86
  Send e-post

 26. Gro Mathisen

  Prosjektleder. Dr.Scient.

  T: 21 62 28 06
  M: 99 59 37 80
  Send e-post

 27. Heidi Amlund

  Medlem av faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester. Dr.Scient

  M: +45 93 51 08 77

 28. Helle Katrine Knutsen

  Leder av faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester og medlem av hovedkomiteen. Dr.Philos.

  T: 97 52 11 40

 29. Hilde Mellegård

  Fagdirektør mat, cand.med.vet, Phd

  M: 920 24 835
  Send e-post

 30. Hugo de Boer

  Le3der av faggruppen for CITES, og medlem av hovedkomiteen. Ph.d.

  M: 98 12 60 30

 31. Håvard Steinshamn

  Leder av faggruppen for fôr, og medlem av hovedkomiteen. Dr. Scient.

  M: 90 68 26 43

 32. Iben Margrete Thomsen

  Medlem av faggruppen for plantehelse. Cand.Silv, Ph.d.

  T: +45 22 27 05 00

 33. Inger Therese Laugsand Lillegaard

  Seniorrådgiver eksponeringsberegninger, ph.d.

  T: 21 62 28 18
  Send e-post

 34. Inger-Lise Steffensen

  Leder av hovedkomiteen. Dr. Scient.

  T: 21 07 65 30

 35. Ingunn Anita Samdal

  Medlem av faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester. Dr.Scient.

  M: 91 17 91 38

 36. Jan Alexander

  Medlem av faggruppen for forurensinger, naturlige toksiner og medisinrester. Dr.Med.

  T: 90 62 23 16

 37. Jan Ludvig Lyche

  Medlem av faggruppen for plantevernmidler. Professor.

  M: 91 55 58 01

 38. Jens Rohloff

  Medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Dr.Philos.

  M: 97 60 89 94

 39. Jo Skeie Hermansen

  Seniorrådgiver, ph.d.

  M: 482 00 409
  Send e-post

 40. Johan Stenberg

  Medlem av faggruppen for plantehelse. Ph.d.

  T: +46-(0)70-6220042

 41. Johanna Bodin

  Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer - mat og fôr. Ph.d.

  T: 97604556
  M: 97 60 45 56

 42. Johanna Järnegren

  Medlem av faggruppen for biologisk mangfold. Ph.d.

  M: 91 89 71 48

 43. Josef Daniel Rasinger

  Medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Ph.d.

  M: 90 36 28 98

 44. Kaare Magne Nielsen

  Medlem av faggruppen for mikrobiell økologi. Professor.

  M: 95 72 25 88

 45. Katrine Eldegard

  Medlem av faggruppen for CITES. Dr.Scient.

  M: 99 16 35 92

 46. Kjersti Kvie

  Seniorrådgiver, ph.d.

  M: 930 16 649
  Send e-post

 47. Kjetil Hindar

  Medlem av faggruppen for biologisk mangfold. Dr.Philos.

  M: 93 46 67 46

 48. Kjetil Klaveness Melby

  Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer - legemidler. Professor.

  M: 48 01 63 92

 49. Knut Tomas Dalen

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Dr.Philos.

  T: 22 85 15 15

 50. Kyrre Kausrud

  Medlem av faggruppen for biologisk mangfold. Dr.Scient.

  M: 99 54 51 45

 51. Lars Robert Hole

  Medlem av faggruppen for biologisk mangfold. Ph.d.

  M: 91 76 91 41

 52. Lawrence Kirkendall

  Medlem av faggruppen for biologisk mangfold. Professor emeritus.

  M: 93 07 78 87

 53. Lene Frost Andersen

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Professor.

  M: 47 36 55 94

 54. Lisbeth Dahl

  Medlem av faggruppen for forurensinger, naturlige toksiner og medisinrester. Dr.Scient

  M: 47 29 16 89

 55. Lucy Robertson

  Medlem av faggruppen for hygiene og smittestoffer. Professor.

  M: 97 70 12 14

 56. Marina Elisabeth Aspholm

  Medlem av faggruppen for hygiene og smittestoffer. Ph.d.

  M: 93 28 82 66

 57. Martin Malmstrøm

  Prosjektleder, ph.d.

  M: 92 42 43 13
  Send e-post

 58. Merethe Aasmo-Finne

  Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

  T: 21 62 28 16
  M: 93 06 22 72
  Send e-post

 59. Micael Wendell

  Prosjektleder, ph.d.

  T: 21 62 28 22
  M: 45 80 75 51
  Send e-post

 60. Mogens Nicolaisen

  Medlem av faggruppen for plantehelse. Professor.

 61. Monica Hauger Carlsen

  Medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Ph.d.

  T: 22 85 13 70

 62. Monica Sanden

  Leder av faggruppen for genmodifiserte organismer, medlem i hovedkomiteen. Dr.Scient.

  M: 97 01 16 54

 63. Nina Fride Sand

  Administrasjonsrådgiver

  T: 21 62 28 04
  M: 99 40 65 78
  Send e-post

 64. Nur Duale

  Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer - mat og fôr. Ph.d.

  M: 98 84 75 47

 65. Olaug Taran Skjerdal

  Leder for faggruppen for hygiene og smittestoffer og medlem av hovedkomiteen. Ph.d.

  M: 41 50 36 50

 66. Paal Krokene

  Medlem av faggruppen for plantehelse. Professor.

  M: 99 51 60 13

 67. Pål Trosvik

  Medlem av faggruppen for mikrobiell Økologi. Ph.d.

  M: 97 18 32 45

 68. Robin Ørnsrud

  Medlem av faggruppen for fôr. Dr.Scient.

  M: 91 34 33 45

 69. Sandra A. I. Wright

  Medlem av faggruppen for plantehelse. Ph.d.

  T: (+46)-701914527

 70. Solveig Jore

  Medlem av faggruppen for hygiene og smittestoffer. Ph.d.

  M: 40 47 72 72

 71. Tage Thorstensen

  Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer - mat og fôr. Ph.d.

  M: 40 20 09 09

 72. Tanya Samuelsen Kristiansen

  Senior kommunikasjonsrådgiver og nettredaktør

  M: 95 09 41 50
  Send e-post

 73. Tonje H. Stea

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Ph.d.

  T: 38 14 23 24

 74. Tor A. Strand

  Leder av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi og medlem av hovedkomiteen. Professor.

  M: 90 97 10 86

 75. Tor Fredrik Holth

  Medlem av faggruppen for plantevernmidler. Ph.d.

  M: 98 22 77 49

 76. Tor Gjøen

  Medlem av faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd. Professor.

  T: 22 84 49 43

 77. Tove Gulbrandsen Devold

  Medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Dr.Scient.

  M: 97 06 46 49

 78. Trine Eggen

  Medlem av faggruppen for fôr. Dr.Scient.

  M: 90 99 70 74

 79. Trine Husøy

  Leder av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk og medlem av hovedkomiteen. Dr.Scient.

  T: 21 07 63 85

 80. Trond Møretrø

  Medlem av faggruppen for hygiene og smittestoffer. Dr.Scient

  M: 46 69 81 86

 81. Trond Rafoss

  Medlem av faggruppen for plantevernmidler. Dr.Scient

  M: 90 02 65 19

 82. Truls Nesbakken

  Medlem av faggruppen for hygiene og smittestoffer. Professor.

  M: 91 87 81 46

 83. Vegard Lysne

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Ph.d.

  M: 41668218

 84. Ville Erling Sipinen

  Prosjektleder. Mastergrad i biologi.

  T: 21 62 28 19
  M: 92 04 13 68
  Send e-post

 85. Vitenskapskomiteen for mat og miljø

  The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

  T: +47 21 62 28 00
  Send e-post

 86. Yngvild Wasteson

  Medlem av faggruppen for hygiene og smittestoffer. Professor.

  M: 47 02 49 64