Våre folk - alle

VKM består av et vitenskapelig sekretariat på 23 personer og en komité med120 medlemmer. Medlemmene deltar i kraft av sin ekspertise, og representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser.

Alle

 1. Aksel Bernhoft

  Medlem av faggruppen for fôr

  M: 932 66 995

 2. Alexander Kopatz

  Medlem av faggruppen for CITES

  M: 451 32 514

 3. Amin Sayyari

  Medlem av faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd

  M: 41 24 72 89

 4. Anders Bryn

  Medlem av faggruppen for biologisk mangfold

  M: 930 397 82

 5. Anders Nielsen

  Medlem av faggruppen for biologisk mangfold. Ph.d.

  M: 91 35 04 35

 6. Anders Ruus

  Medlem av faggruppen for forurensinger, naturlige toksiner og medisinrester. Professor.

  M: 98 22 77 86

 7. Anine Christine Medin

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Ph.d.

  T: 38 14 14 28
  M: 474 63 893

 8. Ann-Karin Hardie Olsen

  Medlem av faggruppen for forurensinger, naturlige toksiner og medisinrester

  M: 920 35 022

 9. Astrid Louise Wester

  Medlem av faggruppen for mikrobiell økologi.

  M: 941 65 967

 10. Beatrix Alsanius

  Medlem av faggruppen for plantehelse. Professor.

  T: +46-767680496

 11. Belinda Flem

  Medlem av faggruppen for fôr

  M: 958 30 071

 12. Bente Mangschou

  Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

  T: 98 83 10 12
  Send e-post

 13. Berit Gehrke

  Medlem av faggruppen for CITES

  M: 466 27 194

 14. Berit Granum

  Medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Dr.Scient.

  T: 21 07 66 96

 15. Bjørn Tore Lunestad

  Medlem av faggruppen for mikrobiell økologi

 16. Bjørnar Ytrehus

  Leder av faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd, og av hovedkomiteen. Dr.Med.Vet.

  M: 97 64 14 31

 17. Brett Sandercock

  Medlem av faggruppen for biologisk mangfold

  M: 452 16 480

 18. Camilla Svendsen

  Medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Ph.d.

  M: 92 65 37 11

 19. Camilla Svendsen

  Medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Ph.d.

  M: 92 65 37 11
  Send e-post

 20. Christer Magnusson

  Medlem av faggruppen for plantehelse. Professor.

  M: 95 20 53 04

 21. Christian Vogelsang

  Medlem av faggruppen for plantevernmidler.

  M: 982 94 051

 22. Christiane Kruse Fæste

  Medlem av faggruppen for fôr. Dr.Rer.Nat.

  M: 47 75 34 88

 23. Christine Louise Parr

  Seniorrådgiver, ph.d

  M: 920 21 231
  Send e-post

 24. Daniel Flø

  Prosjektleder, ph.d.

  T: 91145274
  Send e-post

 25. Dean Basic

  Prosjektleder, ph.d.

  T: 45 43 20 45
  Send e-post

 26. Eirill Ager-Wick

  Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer - mat og fôr. Ph.d.

  M: 41 03 81 41

 27. Eli K. Rueness

  Medlem av faggruppen for CITES. Dr.Scient.

  M: 99 22 59 24

 28. Elisabeth Henie Madslien

  Leder av faggruppen for mikrobiell økologi, og medlem av hovedkomiteen. Ph.d.

  T: 63 80 78 03
  M: 95 11 23 68

 29. Elise Rundén Pran

  Medlem av faggruppen for plantevernmidler. Ph.d.

  T: 63 89 80 00

 30. Ellen M. Bruzell

  Medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Dr.Scient.

  T: 67 51 22 00

 31. Erik Georg Bø-Granquist

  Medlem av faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd

  M: 960 43 522

 32. Erik Joner

  Medlem av faggruppen for mikrobiell økologi. Dr.Scient, HDR.

  M: 45 00 05 67

 33. Erlend B. Nilsen

  Medlem av faggruppen for biologisk mangfold. Ph.d.

  M: 41 42 56 84

 34. Espen Mariussen

  Medlem av faggruppen for forurensning, naturlige toksiner og medisinrester. Dr.Scient.

  T: 21 07 70 00

 35. Espen Rimstad

  Leder av faggruppen for genmodifiserte organismer - legemidler, og medlem av hovedkomiteen. Professor.

  M: 959 48 745

 36. Esther Bloem

  Medlem av faggruppen for plantevernmidler

 37. Eva B. Thorstad

  Medlem av faggruppen for biologisk mangfold. Professor.

  M: 91 66 11 30

 38. Eva Marie-Louise Denison

  Medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

  M: 412 09 310

 39. Eystein Skjerve

  Medlem av faggruppen for hygiene og smittestoffer. Professor.

 40. Gaute Velle

  Leder i faggruppen for biologisk mangfold, nestleder i hovedkomiteen. Professor.

  M: 99 53 39 40

 41. Gro Mathisen

  Prosjektleder. Dr.Scient.

  T: 99 59 37 80
  Send e-post

 42. Gry Irene Granli Schultz

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

  M: 408 83 658

 43. Gunhild Bødtker

  Medlem av faggruppen for mikrobiell økologi

  T: 56 10 71 08

 44. Hege Salvesen Blix

  Medlem av faggruppen for GMO legemidler, professor

  M: 4730 75 51

 45. Heidi Amlund

  Medlem av faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester. Dr.Scient

  M: +45 93 51 08 77

 46. Helle Katrine Knutsen

  Leder av faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester og medlem av hovedkomiteen. Dr.Philos.

  T: 97 52 11 40

 47. Hilde Mellegård

  Fagdirektør mat, cand.med.vet, Phd

  M: 920 24 835
  Send e-post

 48. Hugo de Boer

  Leder av faggruppen for CITES, og medlem av hovedkomiteen. Ph.d.

  M: 98 12 60 30

 49. Håvard Steinshamn

  Leder av faggruppen for fôr, og medlem av hovedkomiteen. Dr. Scient.

  M: 90 68 26 43

 50. Iben Margrete Thomsen

  Medlem av faggruppen for plantehelse. Cand.Silv, Ph.d.

  T: +45 22 27 05 00

 51. Inger Aakre

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

 52. Inger Therese Laugsand Lillegaard

  Seniorrådgiver eksponeringsberegninger, ph.d.

  T: +47 900 58 132
  Send e-post

 53. Inger-Lise Steffensen

  Leder av hovedkomiteen. Dr. Scient.

  T: 21 07 65 30

 54. Ingrid Kvestad

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

  M: 994 00 431

 55. Ingrid Olesen

  Medlem av faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd

  M: 976 94 098

 56. Ingunn Anita Samdal

  Medlem av faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester. Dr.Scient.

  M: 91 17 91 38

 57. Jan Alexander

  Medlem av faggruppen for forurensinger, naturlige toksiner og medisinrester. Dr.Med.

  T: 90 62 23 16

 58. Jan Engelsen Brinchmann

  Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer - legemidler

 59. Jo Skeie Hermansen

  Prosjektleder, ph.d.

  M: 482 00 409
  Send e-post

 60. Johan Johansen

  Medlem av faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd

 61. Johan Stenberg

  Medlem av faggruppen for plantehelse. Ph.d.

  T: +46-(0)70-6220042

 62. Johanna Bodin

  Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer - mat og fôr. Ph.d.

  T: 97604556
  M: 97 60 45 56

 63. Johanna Järnegren

  Medlem av faggruppen for biologisk mangfold. Ph.d.

  M: 91 89 71 48

 64. Joost Raeymaekers

  Medlem av faggruppen for CITES, Phd, professor

  M: 401 69 678

 65. Jorunn Børve

  Medlem av faggruppen for plantehelse

  M: 958 78 057

 66. Kaare Magne Nielsen

  Medlem av faggruppen for mikrobiell økologi. Professor.

  M: 95 72 25 88

 67. Kaja Skjærven

  Medlem av faggruppen for fôr

  M: 971 42 241

 68. Katrine Eldegard

  Medlem av faggruppen for CITES. Dr.Scient.

  M: 99 16 35 92

 69. Kjetil Hindar

  Medlem av faggruppen for biologisk mangfold. Dr.Philos.

  M: 93 46 67 46

 70. Kjetil Klaveness Melby

  Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer - legemidler. Professor.

  M: 48 01 63 92

 71. Knut Tomas Dalen

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Dr.Philos.

  T: 22 85 15 15

 72. Kristian Prydz

  Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer - mat og fôr

 73. Kyrre Kausrud

  Medlem av faggruppen for biologisk mangfold. Dr.Scient.

  M: 99 54 51 45

 74. Lars Robert Hole

  Medlem av faggruppen for biologisk mangfold. Ph.d.

  M: 91 76 91 41

 75. Lars Thore Fadnes

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Professor.

  M: 55 97 01 73

 76. Lawrence Kirkendall

  Medlem av faggruppen for biologisk mangfold. Professor emeritus.

  M: 93 07 78 87

 77. Lene Frost Andersen

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Professor.

  M: 47 36 55 94

 78. Line Nybakken

  Medlem av faggruppen for plantehelse. Professor.

  M: 91 88 65 38.

 79. Lisbeth Dahl

  Medlem av faggruppen for forurensinger, naturlige toksiner og medisinrester. Dr.Scient

  M: 47 29 16 89

 80. Lise Madsen

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

  M: 414 76 177

 81. Lucy Robertson

  Medlem av faggruppen for hygiene og smittestoffer. Professor.

  M: 97 70 12 14

 82. Margarita Novoa-Garrido

  Medlem av faggruppen for fôr

  M: 996 92 675

 83. Marianne Stenrød

  Leder av faggruppen for plantevernmidler, medlem av hovedkomitéen.

  M: 482 97 607

 84. Marina Elisabeth Aspholm

  Medlem av faggruppen for hygiene og smittestoffer. Ph.d.

  M: 93 28 82 66

 85. Martin Malmstrøm

  Prosjektleder, ph.d.

  M: 92 42 43 13
  Send e-post

 86. Martin Schlabach

  Medlem av faggruppen for forurensinger, naturlige toksiner og medisinrester

  M: : 92 88 85 09

 87. Matthew Grainger

  Medlem av faggruppen for CITES

 88. May-Guri Sæthre

  Leder av faggruppen for plantehelse, medlem av hovedkomitéen.

  M: 922 53 213

 89. Merethe Aasmo-Finne

  Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

  T: 93 06 22 72
  Send e-post

 90. Mette Helen Bjørge Müller

  Medlem av faggruppen for plantevernmidler

  M: 948 15 141

 91. Mette Myrmel

  Medlem av faggruppen for hygiene og smittestoffer. Professor.

  M: 920 66 336

 92. Mogens Nicolaisen

  Medlem av faggruppen for plantehelse. Professor.

 93. Monica Andreassen

  Medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

 94. Monica Hauger Carlsen

  Medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Ph.d.

  T: 22 85 13 70

 95. Monica Sanden

  Leder av faggruppen for genmodifiserte organismer - mat og fõr, medlem i hovedkomiteen. Dr.Scient.

  M: 97 01 16 54

 96. Morten Tryland

  Medlem av faggruppen for hygiene og smittestoffer. Professor.

  M: 971 22 4337

 97. Nana Yaa Boahene

  Prosjektleder, ph.d.

  T: 40 31 59 03
  Send e-post

 98. Naouale Elyamani

  Medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

  M: 981 31 819

 99. Nina Fride Sand

  Administrasjonsrådgiver

  T: 99 40 65 78
  Send e-post

 100. Nur Duale

  Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer - mat og fôr. Ph.d.

  M: 98 84 75 47

 101. Olaug Taran Skjerdal

  Leder for faggruppen for hygiene og smittestoffer og medlem av hovedkomiteen. Ph.d.

  M: 41 50 36 50

 102. Paal Krokene

  Medlem av faggruppen for plantehelse. Professor.

  M: 99 51 60 13

 103. Paul Ragnar Berg

  Medlem av faggruppen for biologisk mangfold.

  M: 907 34 032

 104. Pål Trosvik

  Medlem av faggruppen for mikrobiell Økologi. Ph.d.

  M: 97 18 32 45

 105. Ragnhild Tønnessen

  Medlem av faggruppen for genmodifiserte legemidler. Ph.d.

  M: 97 53 74 30

 106. Rita Hannisdal

  Medlem av faggruppen for forurensinger, naturlig toksiner og medisinrester

 107. Sandra A. I. Wright

  Medlem av faggruppen for plantehelse. Ph.d.

  T: (+46)-701914527

 108. Siamak Yazdankhah

  Prosjektleder, ph.d.

  T: 48 27 86 85
  Send e-post

 109. Sokratis Ptochos

  Medlem av faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd, forsker

  M: +47 907 65 207

 110. Solveig Jore

  Medlem av faggruppen for hygiene og smittestoffer. Ph.d.

  M: 40 47 72 72

 111. Sonya Geange

  Medlem av faggruppen for biologisk mangfold

  M: 948 46 841d

 112. Tage Thorstensen

  Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer - mat og fôr. Ph.d.

  M: 40 20 09 09

 113. Tanya Samuelsen Kristiansen

  Senior kommunikasjonsrådgiver og nettredaktør

  M: 95 09 41 50
  Send e-post

 114. Tim Hofer

  Medlem av faggruppen for plantevernmidler. Ph.d.

  M: 99 88 37 38

 115. Tor A. Strand

  Leder av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi og medlem av hovedkomiteen. Professor.

  M: 90 97 10 86

 116. Tor Atle Mo

  Medlem av faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd

  M: 916 92 916

 117. Tor Fredrik Holth

  Medlem av faggruppen for plantevernmidler. Ph.d.

  M: 98 22 77 49

 118. Tor Gjøen

  Medlem av faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd. Professor.

  T: 22 84 49 43

 119. Tove Gulbrandsen Devold

  Medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Dr.Scient.

  M: 97 06 46 49

 120. Trine Eggen

  Medlem av faggruppen for fôr. Dr.Scient.

  M: 90 99 70 74

 121. Trine Husøy

  Leder av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk og medlem av hovedkomiteen. Dr.Scient.

  T: 21 07 63 85

 122. Trine Husøy

  Chair of Panel for Food Additives and member of VKM's steering group. Dr.Scient.

  M: 97 64 44 59
  Send e-post

 123. Tron Ø. Gifstad

  Prosjektleder. MSc.

  T: 91 35 54 79
  Send e-post

 124. Trond Møretrø

  Medlem av faggruppen for hygiene og smittestoffer. Dr.Scient

  M: 46 69 81 86

 125. Trond Rafoss

  Medlem av faggruppen for plantevernmidler. Dr.Scient

  M: 90 02 65 19

 126. Truls Nesbakken

  Medlem av faggruppen for hygiene og smittestoffer. Professor.

  M: 91 87 81 46

 127. Vegard Lysne

  Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Ph.d.

  M: 41668218

 128. Veronika Sele

  Medlem av faggruppen for fôr

  M: 915 29 138 / 930 21 421

 129. Vibeke Telle-Hansen

  Medlem av faggruppen for ernæring

  M: 93 0 48 873

 130. Ville Erling Sipinen

  Prosjektleder. Mastergrad i biologi.

  T: 92 04 13 68
  Send e-post

 131. Vitenskapskomiteen for mat og miljø

  The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

  Send e-post

 132. Volha Shapaval

  Medlem av faggruppen for gen modifiserte organismer - mat og fôr

 133. Yngvild Wasteson

  Medlem av faggruppen for hygiene og smittestoffer. Professor.

  M: 47 02 49 64

 134. Åsa Frostegård

  Medlem av faggruppen for GMO legemidler. Professor.

  M: 416 00 678

 135. Øystein Sæle

  Medlem av faggruppen for fôr

  M: 413 08 209