Kriterier for risikovurdering av genmodifiserte planter

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, foreslår seks hovedkriterier til hjelp ved risikovurdering av planter som er utviklet ved genteknologi brukt til målrettet mutagenese, cisgenese eller intragenese.

De fire første kriteriene er relatert til den molekylære karakteriseringen av genmodifiseringen(e) som har blitt introdusert i en plante.

Resultatet av vurderingene fra de fire første kriteriene styrer omfanget av vurderinger som bør gjøres i tråd med to siste kriteriene

Det er EU-kommisjonen som har bedt EFSA om denne uttalelsen. Uttalelsen er en oppdatering av tidligere publiserte vitenskapelige uttalelser fra EFSA.

Les hele uttalelsen på EFSAs nettsider. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.