Uorganisk arsen i mat – et helseproblem

Uorganisk arsen i mat gir grunn til helsebekymring, konkluderer EFSA i en risikovurdering.

ris

EU-kommisjonen har bedt EFSA (den europeiske myndigheten for næringsmiddeltrygghet) om å oppdatere risikovurderingen av uorganisk arsen fra 2009, for å ta nye studier om helseskadelige effekter med i betraktning.

Funnene bekrefter resultatene fra EFSA’s tidligere vurdering av risikoer knyttet til uorganisk arsen i mat.

Arsen forekommer både naturlig og som et resultat av menneskelig aktivitet. Arsen finnes i forskjellige former, avhengig av dets kjemiske struktur. Denne vurderingen handler om uorganisk arsen.

Helserisiko

Langvarig inntak av uorganisk arsen er forbundet med en rekke negative helseeffekter, inkludert noen former for kreft.

EFSA har vurdert at økt forekomst av hudkreft er den mest relevante skadelige effekten ved eksponering for uorganisk arsen. EFSA konkluderer med at en eksponering som er lav nok til å beskytte mot hudkreft, også vil beskytte mot andre potensielt skadelige effekter.

Når EFSA vurderer gentoksiske og kreftfremkallende stoffer som utilsiktet finnes i mat, beregner de en eksponeringsmargin (Margin of Exposure, MOE). MOE er et forhold mellom to faktorer: dosen der en liten, men målbar skadelig effekt observeres, og eksponeringsnivået for et stoff for en gitt befolkning. En lav MOE representerer en større risiko enn en høy MOE.

Basert på de tilgjengelige befolkningsstudiene ville en MOE som er 1 eller lavere tilsvare et eksponeringsnivå som kan være forbundet med en økt risiko for hudkreft. Hos voksne er MOE’ene lave, og varierer mellom 2 og 0,4 for de med gjennomsnittlig inntak av uorganisk arsen, og mellom 0,9 og 0,2 for de med høyt inntak. Eksperter konkluderte med at dette gir grunn til helsebekymring.

Matvarer inneholder uorganisk arsen

Mat er den viktigste kilden til eksponering for uorganisk arsen for folk i Europa. De viktigste kildene i kosten er ris og risbaserte produkter, og korn og kornbaserte produkter. Drikkevann bidrar også til eksponering, selv om nivåene vanligvis er lave.

Grundig skylling av ris før damping, eller koking i rikelig med vann, kan redusere nivåene av uorganisk arsen (se EFSA’s oversikt chemicalsinfood15.pdf (europa.eu)).

Neste trinn

EFSA vurderer også de potensielle risikoene knyttet til eksponering for organisk arsen i mat. Når denne risikovurderingen er fullført, vil EFSA vurdere mulige risikoer ved kombinert eksponering for organisk og uorganisk arsen i mat.

Risikovurderingen har vært på høringsrunde, og VKM sendte inn høringssvar.

Lenke til rapporten, her Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..