Høring om nitrosaminer i mat

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, ønsker innspill på et utkast til risikovurdering av nitrosaminer i mat.

EFSA har vurdert risiko for folkehelse ved eksponering for nitrosaminer gjennom kosten. Frist for å gi innspill er 22. november 2022.

I utkastet konkluderer EFSA med at det er svært sannsynlig at eksponering for nitrosaminer gjennom kosten er over nivået som kan indikere bekymring for negative helseeffekter. Det gjelder alle aldersgrupper.

For å kunne redusere usikkerhet i eksponeringsberegninger, er EFSA spesielt interessert i tilbakemeldinger på eksponeringsscenarioene som brukes i vurderingen.

Nitrosaminer

Nitrosaminer er kjemiske forbindelser som dannes ved tilberedning og prosessering av mat. Nitrosaminer har blitt funnet i mange typer matvarer, som spekemat, bearbeidet fisk, kakao, øl og andre alkoholholdige drikker. Nitrosaminer kan også finnes i kokt kjøtt, bearbeidede grønnsaker, frokostblandinger, melk og meieriprodukter, og i fermentert, syltet og krydret mat.

Noen nitrosaminer kan skade DNA (gentoksiske) og noen er kreftfremkallende.

Les utkastet til risikovurdering på EFSAs nettsider Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..