Høring om uorganisk arsen i mat

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) har sendt et utkast til uttalelse om uorganisk arsen i mat på høring.

image of white uncooked rice

Høringsfrist er 10. september 2023.

Kommentarer kan sendes via denne lenken. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Funnene bekrefter EFSAs vurdering fra 2009, som tilsier at forbrukernes eksponering for uorganisk arsen i mat utgjør en helsebekymring.