Tiltak for bedre velferd for griser

I en ny vitenskapelig uttalelse har EFSA detaljerte forslag til hvordan oppdrettsgriser kan få det bedre.

Uttalelsen omfatter alle kategorier av oppdrettsgriser som holdes i de mest relevante oppdrettssystemene som brukes i EU.

Uttalelsen beskriver i alt 16 dyrevelferdskonsekvenser ved ulike oppdrettssystemer. Ifølge EFSAs eksperter er konsekvensene svært relevante på grunn av alvorlighetsgrad, varighet og forekomst. De inkluderer blant annet bevegelsesbegrensning, gruppe-, varme- eller kuldestress, og langvarig sult eller tørst. Relevante dyrebaserte indikatorer, det vil si målinger direkte på dyret og farer som kan gi konsekvenser for dyrevelferd, er også beskrevet i uttalelsen.

I uttalelsen beskriver EFSA tiltak som bør settes inn for å forebygge eller fjerne farene, og derved redusere konsekvenser for velferden til grisene. Ekspertene har detaljerte anbefalinger om hvordan grisene kan få det bedre, blant annet tiltak som kan forebygge halebiting.

Uttalelsen følger en metodisk veiledning for bruk i risikovurdering av dyrevelferd, inkludert oppdrettsdyr og dyretransport. Uttalelsen er basert på vitenskapelig dokumentasjon og ekspertuttalelser.

Uttalelsen er den første i en rekke uttalelser om dyrevelferd som Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) vil utarbeide i det kommende året, som ledd i Farm to Fork-strategien.

Les hele uttalelsen på EFSAs nettsider.