Røkt laks trolig kilde til listeriautbrudd

Spiseklare fiskeprodukter, hovedsakelig røkt laks, er trolig kilde til utbrudd av Listeria monocytogens som pågår i flere europeiske land

laks og listeria

Det viser en hurtigvurdering fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) og Det europeiske smittevernbyrået (ECDC).

I 2022 - 2023 ble det rapportert om infeksjoner i fem EU/EØS-land (Østerrike, Belgia, Italia,
Tyskland og Nederland). To av 17 tilfeller har endt med dødsfall. Det er først og fremst eldre mennesker som er rammet.

Forskerne har identifisert en variant av Listeria monocytogenes som er påvist i de fleste tilfellene. Analyse av dataene tyder på en forbindelse til to virksomheter i Litauen, som leverte forurensede fiskeprodukter på markedet i Tyskland og Italia. Produksjonen ved virksomheten har blitt stoppet, noe som sannsynligvis vil redusere risiko for infeksjoner.

Foreløpig finnes det ikke data om distribusjon av forurensede produkter i Østerrike, Belgia og Nederland.

Ekspertene fra EFSA og ECDC sier at det er nødvendig med flere undersøkelser for å identifisere hvor forurensingen stammer fra, slik at nasjonale myndigheter kan iverksette målrettede tiltak.

Ekspertene anbefaler også både produsenter og forbrukere å følge god hygienepraksis og utøve riktig mathåndtering.

Les hele vurderingen på EFSAs nettsider. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

t