Høring om mettede hydrokarboner fra mineralolje i mat

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) har på offentlig høring et utkast til en vitenskapelig uttalelse om mettede hydrokarboner fra mineralolje (MOSH) i mat.

Frist for å gi innspill er 30. april 2023.

EFSAs eksperter har foreløpig konkludert med at mettede hydrokarboner fra mineralolje ikke utgjør et helseproblem. De bekreftet også at noen stoffer i gruppen som er kjent som aromatiske hydrokarboner fra mineralolje (MOAH) kan være et helseproblem.

Den vitenskapelig uttalelsen er en oppdatering av EFSAs tidligere risikovurdering av mettede mineraloljer i mat.

Mettede mineraloljer i mat

Mettede mineraloljer har blitt funnet i en rekke matvarer. Mulige kilder inkluderer blant annet miljøforurensing, bruk av smøremidler for maskiner, bruk av tilsetningsstoffer i mat og fôr, og utlekk fra matkontaktmaterialer.

Vanligvis er det høyere nivåer av MOSH enn MOAH. De høyeste nivåene ble funnet i vegetabilske oljer, og eksponeringen er anslått til å være høyest hos unge, spesielt spedbarn som har blitt matet utelukkende med morsmelkerstatning.

Les mer på EFSAs nettsider her. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Lenke til skjema for innspill her Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..