Fortsatt lave nivåer av veterinære legemiddelrester i dyr og mat

Det er fortsatt lave nivåer av rester fra veterinærmedisiner og andre stoffer i dyr og matvarer, viser en ny rapport fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA).

logoer og bilde av veterinær og lam

2022-rapporten omfatter ulike stoffgrupper, inkludert hormoner, antibakterielle midler, miljøforurensninger, forbudte stoffer og andre veterinærmedisinske produkter i EU, Island og Norge.

I 2022 var andelen prøver over grenseverdiene 0,18 prosent. Det er sammenlignbart med de foregående 13 årene, da prøver som var over grenseverdiene varierte fra 0,17 til 0,37 prosent. I 2021 var tallet 0,17 prosent.

Det generelle nivået av prøver over grenseverdiene i målrettede prøver (dvs. de som er tatt for å sjekke ulovlig bruk eller om nivået er innenfor tillatte verdier) var 0,27 prosent, og dermed sammenlignbart med de foregående fire årene (0,24-0,35 prosent), og litt høyere enn i 2021 (0,24 prosent).

Utforsk resultatene mer detaljert ved hjelp av EFSAs interaktive instrumentpanel.

Datasettet omfatter rundt 13 millioner analytiske resultater, og vil bli tilgjengelig gjennom EFSA Knowledge Junction. LENKE?

Les rapporten her: Veterinary medicinal product residues in live animal products –2022 report (europa.eu)