Bred risikovurdering av plantevernmidler fra EFSA

EFSA har publisert en vitenskapelig rapport om risikovurdering av plantevernmidler.

bilde av man som sprayer plantevernmiddel

Rapporten omfatter 350 stoffer og 16 organer, og identifiserte:

  • Lavprioritetsstoffer, som forventes å bidra bare marginalt til kumulativ risiko
  • Høyprioritetsorganer for fremtidige kumulative risikovurderinger

Rapporten Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. konkluderer med at det for 70 prosent av de vurderte organene ikke er behov for ytterligere risikovurderinger: Kombinert eksponering for plantevernrester utgjør trolig ikke en helsefare for forbrukerne for disse organene. I tillegg til nervesystemet og skjoldbruskkjertelen, som EFSA allerede har gjennomført kumulative risikovurderinger for, vurderte man følgende organer for fremtidige kumulative risikovurderinger: reproduksjonsfunksjon, fosterutvikling, lever, nyre, mannlig reproduksjonssystem og hematopoietisk system (systemet som produserer blodceller).

I EFSAs kumulative risikovurderinger vurderer de samlet eksponering fra en rekke kilder, kombinert effekt av flere stoffer, hvilke organer som er mest eksponert og terskelverdier.