Plantevernmidler i mat: data fra 2021

Drøyt 96 prosent av matvareprøvene som ble samlet inn i EU-land og analysert i 2021, holder seg innefor tillatte nivåer for plantevernmiddelrester i mat.

Det fremgår av en rapport fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA.

Rapporten gir et øyeblikksbilde av restnivåene i et utvalg vanlige matvarer.

Totalt ble det samlet inn 87 863 prøver fra mat i EU i 2021. Analyser av
resultater viser at 96,1 prosent av prøvene var innenfor tillatte nivåer.

13 845 prøver ble analysert som en del av det EU-koordinerte kontrollprogrammet EU MACP. Av disse var 97,9 prosent innenfor tillatte grenser.

Programmet omfatter et tilfeldig utvalg av 12 matvarer. I 2021 var det auberginer, bananer, brokkoli, dyrket sopp, grapefrukt, meloner, paprika, spisedruer, virgin olivenolje, hvete, storfefett og kyllingegg.

Av disse fant man at:

- 58,1 prosent (8 043 prøver) var uten kvantifiserbare nivåer av plantevernmiddelrester.

- 39,8 prosent (5 507) inneholdt en eller flere rester i konsentrasjoner under eller lik
tillatte nivåer, det vil si maksimale restnivåer (MRL)

- 2,1 prosent (295) inneholdt rester som oversteg tillatte nivåer

Det samme utvalget av produkter blir analysert hvert tredje år, slik at man kan identifisere om trender er økende eller nedadgående.

Omfanget av plantevernmiddelrester som overskred det maksimale restnivået, økte fra 1,4 prosent i 2018 til 2,1 prosent i 2021. Den gjennomsnittlige overskridelsen var 1,4 prosent i 2021, som er den samme som i 2018.

Unntaket var grapefrukt. I 2021 påpekte medlemsland i EU at det var høyere nivåer av plantevernmiddelrester i grapefrukt importert fra land utenfor EU. Samme år økte EU-kommisjonen grensekontroller.

De detaljerte resultatene av kontrollprogrammene er tilgjengelige på EFSAs nettsted som søkbare diagrammer og grafer, noe som gjør dataene mer tilgjengelige for ikke-spesialister.

I tillegg til dataene som er samlet inn under det koordinerte programmet, har rapporten også data som er samlet inn av de enkelte EU-medlemslandene, Norge og Island.

Resultatene er en verdifull kilde for å estimere forbrukernes eksponering for plantevernmiddelrester i mat. Årets rapport tyder ikke på at matvarene som ble analysert i 2021 gir grunn til bekymring for forbrukernes helse, men inneholder likevel en rekke anbefalinger for å gjøre kontroll av plantevernmiddelrester mer effektiv.

Les hele rapporten på EFSAs nettsider, her. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.