EFSA bekymret for nitrosaminer i mat

Den europeiske myndighet for mattrygghet, EFSA, er bekymret for at nitrosaminer i mat kan utgjøre en helserisiko for forbrukerne.

EFSA bekymret for nitrosaminer i mat-bilde med spekemat

Det fremgår av en uttalelse fra EFSA.

Nitrosaminer er forbindelser som kan dannes i mat under tilberedning og bearbeiding. Ti ulike nitrosaminer som finnes i mat, kan forårsake kreft og være skadelig for arvestoffet.

Potensiell helserisiko

EFSA har vurdert potensiell skade på mennesker og dyr forårsaket av nitrosaminer, og vurdert forbrukereksponering fra mat.

EFSA konkluderer med at eksponeringsnivået for nitrosaminer i mat innebærer helserisiko for alle aldersgrupper i EUs befolkning. Konklusjonen er basert på dyrestudier. Ekspertgruppen vurderte leverkreft i gnagere som den mest kritiske effekten.

For å sikre et høyest mulig beskyttelsesnivå for forbrukerne, laget EFSAs eksperter et worst-case scenario. Der la de til grunn at alle nitrosaminer som finnes i mat, hadde det samme potensialet for å forårsake kreft hos mennesker som det mest skadelige nitrosaminet, selv om det er usannsynlig.

Hvilke matvarer inneholder nitrosaminer?

Den viktigste kostkilden til nitrosaminer er kjøtt og kjøttprodukter, men nitrosaminer finnes også i bearbeidet fisk, kakao, øl og andre alkoholholdige drikker.

Det kan også være nitrosaminer i andre matvarer, som bearbeidede grønnsaker, frokostblandinger, melk og meieriprodukter, eller fermentert, syltet og krydret mat.

Per i dag mangler det kunnskap om mengden av nitrosaminer i enkelte matvarekategorier. Et balansert kosthold med et bredt utvalg av matvarer kan hjelpe forbrukerne til å redusere inntaket av nitrosaminer.

Uttalelsen vil nå bli diskutert i EU-kommisjonen, som i samarbeid med nasjonale myndigheter vil beslutte hvilke tiltak som må til for å håndtere risiko ved nitrosaminer i mat.

Les uttalelsen på EFSAs nettsider, her. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.