Zoonotiske sykdommer og matbårne utbrudd i 2021

I 2021 var det økning i rapporterte tilfeller av zoonotiske sykdommer og matbårne utbrudd sammenlignet med året før, men omfanget er fortsatt godt under nivået fra årene før koronapandemien.

Salmonella i petriskål

Det viser den årlige rapporten om zoonoser fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) og Det europeiske smittevernbyrået (ECDC).

Nedgangen fra årene før pandemien, er sannsynligvis knyttet til kontrolltiltak for COVID 19, som fortsatt var på plass i 2021. Det finnes imidlertid noen få unntak: antall tilfeller av yersiniose og av matbårne listerioseutbrudd oversteg omfanget før pandemien.

De fleste matbårne utbruddene var forårsaket av Salmonella - 773 tilfeller utgjorde 19,3 prosent av det totale antallet rapporterte utbrudd.

Matbårne utbrudd skiller seg fra rapporterte sykdomstilfeller generelt ved at de er hendelser der minst to personer får samme sykdom fra samme forurensede mat.

De vanligste kildene til salmonelloseutbrudd var egg, eggprodukter og "blandingsmat", det vil si måltider som er sammensatt av ulike ingredienser.

Det ble rapportert 23 tilfeller av utbrudd forårsaket av Listeria monocytogenes. Dette er det høyeste som noen gang er rapportert. Det kan skyldes økt bruk av helgenomsekvenseringsteknikker, som gjør det mulig å oppdage og definere utbrudd.

Rapporten dekker også generelle rapporterte tilfeller av zoonotisk sykdom, som ikke nødvendigvis er knyttet til utbrudd.

Campylobacteriose er fortsatt den hyppigst rapporterte zoonosen. Antall rapporterte tilfeller økte fra 120 946 i 2020 til 127 840 i 2021. Den vanligste kilden var kjøtt fra kylling og kalkuner.

Salmonellose var den nest mest rapporterte zoonotiske sykdommen. Den rammet 60 050 personer i 2021, mot 52 702 i 2020. De neste vanlig rapporterte sykdommene var yersiniose (6 789 tilfeller), infeksjoner forårsaket av Shigatoksinproduserende E. coli (6 084 tilfeller) og listeriose (2 183 tilfeller).

Rapporten har også data om Mycobacterium bovis/caprae, Brucella, Trichinella, Echinococcus, Toxoplasma gondii, rabies, Q-feber, West Nile-virusinfeksjoner og tularemi.

Her er lenke til rapporten på EFSAs nettsider. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.