Fugleinfluensa: uvanlig mange tilfeller i Europa i sommer

Fra juni til september 2022 ble det rapportert om uvanlig mange tilfeller av det høypatogene fugleinfluensaviruset, (HPAI) både blant ville og tamme fugler i Europa.

bilde av små kyllinger i fjøse

Tidligere år er det ikke oppdaget noen eller kun få tilfeller av fugleinfluensaviruset i løpet av sommeren.

Det melder Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, og Det europeiske smittevernbyrået, ECDC.

2021 – 2022 er det største fugleinfluensaepidemien som noensinne er registrert i Europa.

Mellom 11. juni og 9. september rapporterte 16 EU/EØS-land og Storbritannia om 788 tilfeller av HPAI både blant fjørfe, fugl i fangenskap og blant ville fugler. Viruset rammet også kolonier av hekkende sjøfugl på den nordlige Atlanterhavskysten, hvor det forårsaket omfattende fugledød.

Gjennom sommeren ble fjørfe utsatt for smitterisiko fra smittede ville fugler. Selv om antall smitteutbrudd blant fjørfe gikk ned fra juni til september sammenliknet med månedene før, var smitteutbruddene likevel mer enn fem ganger høyere sammenliknet med samme periode i 2021.

Geografisk har utbruddet vært uten sidestykke, med rapporterte tilfeller fra Svalbard i Norge til det sørlige Portugal, og så langt øst som Ukraina. Totalt 37 land i Europa har vært berørt.

Ifølge EFSA pågår epidemien fortsatt. Når høstmigreringen starter og antall ville fugler i Europa øker, vil det sannsynligvis være høyere risiko for HPAI-smitte enn tidligere år. EFSA anbefaler at det raskt settes i verk tiltak som kan redusere risiko for HPAI-smitte, blant annet tiltak for å oppdage viruset tidlig.

Det europeiske smittevernbyrået, som også har bidratt til denne oversikten, konkluderer med at risikoen for at befolkningen generelt blir smittet er lav, og at det er lav til middels risiko for dem som er eksponert for viruset gjennom arbeid. Usikkerheten er høy, fordi det er mange ulike varianter av fugleinfluensavirus blant fugler. Risikoen for smitte til mennesker ved eksponering via forurenset fjørfekjøtt er ubetydelig.

Les rapporten på EFSAs nettsider, her. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.