Ernæringsprofiler: vitenskapelige råd til EUs Farm to Fork-strategi

EFSA har utarbeidet råd om merking av ernæringsprofiler på ferdigpakket mat.

Inntaket av energi, mettet fett, natrium og tilsatt sukker, er for høyt i Europa, og å redusere inntaket vil bidra til å forebygge sykdom som skyldes usunt kosthold.

Dette er blant hovedfunnene i EFSAs vitenskapelige råd knyttet til ernæringsprofiler.

EFSAs ernæringseksperter har identifisert næringsstoffer og komponenter i mat som ikke er næringsstoffer, som har betydning for folkehelsa i Europa. EFSA har også identifisert hvilke matvaregrupper som er viktige i europeisk kosthold, og vitenskapelige kriterier for veiledning i valg av næringsstoffer og ernæringsprofiler.

EU-kommisjonen ba EFSA om vitenskapelige råd, både til utvikling av et fremtidig system for ernæringsmerking på ferdigpakket mat for hele EU, og for å kunne begrense påstander om ernæring og helse på matvareforpakning. EFSA har verken evaluert eller foreslått en spesiell modell for ernæringsprofil for noen av disse to formålene.

Offentlig høring

EFSA hadde et utkast på offentlig høring fra november 2021 til januar 2022. Det kom inn 529 innspill fra 83 organisasjoner og personer fra 21 land.

Farm to Fork-strategien

Som ledd i Farm to Fork-strategien, ønsker EU-kommisjonen å foreslå at gjeldene lovverk om informasjon om mat til forbrukerne revideres innen utgangen av 2022. EFSAs innspill vil inngå i kunnskapsgrunnlage i revisjonsarbeidet.

Les hele rapporten på EFSAs sider, her. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Les mer om Farm to Fork-strategien her. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.