Bisfenol A i mat en helserisiko

Det er knyttet bekymring til mengden bisfenol A (BPA) vi får i oss via mat for forbrukere i alle aldersgrupper. Det konkluderer Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, i en ny evaluering.

EFSA nytt på VKM: Bisfenol A i mat en helserisiko

EFSAs eksperter har identifisert potensielt skadelige effekter på immunsystemet som er knyttet til eksponering for bisfenol A.

EFSAs forrige risikovurdering av BPA ble publisert i 2015. I denne nye vurderingen er det inkludert over 800 nye studier. I tillegg har EFSA hentet innspill gjennom en offentlig høring.

Bisfenol A (BPA)

BPA er et kjemisk stoff som brukes i produksjon visse typer plast og harpiks.

Stoffet brukes for eksempel i polykarbonatplast, som er en type plast som brukes til å lage vanndispensere, beholdere for oppbevaring av mat og gjenbrukbare drikkeflasker. Bisfenol A brukes også til å produsere epoksyharpikser, som finnes i beskyttende belegg for mat- og drikkebokser.

Kjemikalier som bisfenol A kan bli overført i svært små mengder fra beholderne til mat- og/eller drikkevarer, ved at det lekker ut fra plasten eller det beskyttende belegget.

Neste skritt

EU-kommisjonen og mattrygghetsmyndigheter i det enkelte land, vil nå diskutere hvilke regulatoriske tiltak som bør settes i verk, med utgangspunkt i EFSAs konklusjoner.

Les hele rapporten på EFSAs nettsider, her. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.