Fjørfe må overvåkes etter vaksinering mot fugleinfluensa

Fugler som er vaksinert mot fugleinfluensa må overvåkes, slik at man raskt kan oppdage utbrudd av sykdom, og dokumentere om fjørfe er friske før eventuell flytting.

Dette er hovedkonklusjonen i en fersk vitenskapelig vurdering fra EFSA (den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet).

Rapporten omfatter en oversikt over effektive overvåkningsalternativer og risikoreduksjonstiltak mot fugleinfluensa. Forskerne vurderer forskjellige overvåkningsalternativer som kan være effektive for tidlig påvisning av høypatogen fugleinfluensa (HPAI) etter vaksinasjon, og dermed sikre trygg bevegelse av vaksinert fjørfe.

Man har særlig vurdert overvåkningsstrategier for nød- og forebyggende vaksinasjonsscenarier, og fastsatte mål for fjørfe (laghøns, kalkun eller and), antall dyr som skal testes, diagnostisk metode og prøvetakingsperiode.

Ved forebyggende vaksinasjon, anbefales det å dokumentere at fuglene er friske ved å månedlig utføre virologisk testing av opptil 15 døde fugler. Både vaksinerte og uvaksinerte flokker bør være gjenstand for passiv overvåkning.

  • Vaksinasjon er et viktig verktøy i kampen mot fugleinfluensa, og anbefales som en del av en integrert sykdomskontrolltilnærming. Likevel er det behov for å følge opp med et strategisk overvåkningsregime og implementere tiltak for å redusere risikoen for virusoverføring, sier Frank Verdonck, som leder for Biological Hazards and Animal Health and Welfare Unit i EFSA.
  • Å opprettholde et høyt nivå av biosikkerhet er fortsatt viktig, selv om man vaksinerer. Å høyne bevisstheten blant gårdseiere og utøvere kan bidra til at endringer i flokken eller økt dødelighet rapporteres og håndtertes raskt.

EFSA leverte i oktober 2023 en rapport om HPAI-vaksiner for fjørfe og vaksinasjonsprogrammer. Mer info på deres nettsider. Avian influenza: post-vaccination surveillance key for safe movement of birds | EFSA (europa.eu)

bilde med EFSA og VKM logoer, fjørfe, og tekst "Fjørfe må overvåkes etter vaksinering mot fugleinfluensa"