EFSA: katter og hunder bør ikke holdes permanent i bokser, bur og kasser

For å forbedre velferden til katter og hunder i oppdrettsvirksomheter, anbefaler den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) å unngå permanent bruk av bokser, bur og kasser.


Det fremgår av en ny vitenskapelig uttalelse fra EFSA.

Uttalelsen inkluderer også anbefalinger om termisk stress, boligforhold og ulike inngrep på dyrene som gjøres av kosmetiske eller bekvemmelige årsaker, og helserelaterte problemer i tilknytning til kommersiell avl.

Temperaturer mellom 15 – 26 °C forhindrer termisk stress hos de fleste voksne katter. Når det gjelder hunder, er det utilstrekkelig vitenskapelig dokumentasjon for å angi et generelt temperaturspenn.

EFSA har også evaluert enkelte operasjoner som gjøres av kosmetiske og bekvemmelige årsaker, som fjerning av klør hos katter, beskjæring av ører, halekupering og kirurgisk fjerning av stemmebånd hos hunder. EFSA konkluderte med at slike operasjoner ikke bør utføres, med mindre det er nødvendig for dyrenes helse.

Tisper og hunkatter bør ikke avles på før de er fullvoksne, selv om de er seksuelt modne for det. Frekvensen av svangerskap bør kontrolleres, men det trengs mer forskning for å angi en minimumsperiode mellom nye kull. Hunnkatter som er eldre enn seks år og tisper som er eldre enn åtte år, bør undersøkes av veterinær for å sjekke generell helse- og kroppslig tilstand.

EFSA anbefaler at hunder holdes i mørke i en periode daglig. Oppdrettshunder bør ha et område hvor de kan sosialisere og trene regelmessig, helst utendørs. Det var utilstrekkelig dokumentasjon for å fastslå om sosialisering og trening er nødvendig på daglig basis.

Beskyttelse av katter og hunder har frem til nå ikke vært regulert i detalj EUs lovverk. Dyrevelferdslovgivningen i EU revideres, og det er ventet at et forslag vil foreligge innen utgangen av 2023.

I tilknytning til denne prosessen har EFSA publisert vurderinger om velferd for griser, slaktekylling og verpehøns, kalver, ender, gjess og vaktler, melkekyr og dyr under transport.

Les uttalelsen om katter og hunder på EFSAs nettsider, her. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.