Velferd for melkekyr, ender, gjess og vaktler

Mer plass og bedre oppstalling er nødvendig for at melkekyr, ender, gjess og vaktler skal få det bedre.

Velferd for melkekyr, ender, gjess og vaktler

Det er hovedbudskapet i to nye uttalelser fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA.

Uttalelsene inngår i en serie av vurderinger om velferd for oppdrettede dyrearter i tilknytning EUs revisjon av regelverket om dyrevelferd.

Melkekyr

Tilstrekkelig plass til å bevege seg og til å hvile er en viktig velferdsfaktor for melkekyr. Vitenskapelig dokumentasjon viser at kyr som er permanent bundet i bås har svekket velferd. Ifølge EFSA bør hver ku ha minst 9m2 innendørs, inkludert areal hvor de kan ligge.

Melkekyr bør også ha tilgang til beite med drenerte og skyggefulle områder, og de bør regelmessig undersøkes med tanke på halting, mastitt (betennelse i jur) og stoffskifteforstyrrelser.

Kyr som er plassert i bås, bør ha egen plass og tilstrekkelig tykt underlag.

Ender, gjess og vaktel

EFSA identifiserte flere farer som har negativ innvirkning på velferden til ender, gjess og vaktler, og anbefaler tiltak for å motvirke dem.

EFSA anbefaler blant annet å unngå bruk av oppdrettssystemer, det vil si bur, for ender, gjess og vaktel. EFSA anbefaler at fuglene får mer plass og innhegninger med tilstrekkelig høyde slik at det er mulig å gå inn i dem for å inspisere dyrene.

Andre anbefalinger inkluderer at vannfugler får tilgang til åpent vann å bade eller dyppe hodet, solide gulv med søppel og røffe materialer som fugler kan utforske, mulighet for støvbading og hekkeanlegg for eggleggende fugler.

Det er ventet at EU-kommisjonen vi legge frem et forslag om revidert dyrevelferdslovgivning i andre halvdel av 2023.

Les rapporten om velferd for ender, gjess og vaktler.
Les rapporten om velferd for melkekyr.

Begge rapporter er på engelsk på EFSAs nettsted.