Fortsatt viktig å bekjempe resistens mot antimikrobielle midler

Det er fortsatt utstrakt resistens mot de vanligst brukte antimikrobielle midlene hos Salmonella og Campylobacter. Det viser en rapport fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) og Det europeiske smittevernbyrået (ECDC).

Den kombinerte resistensen mot viktige antimikrobielle midler for mennesker er imidlertid fortsatt svært lav. Unntaket er enkelte Salmonella-varianter og Campylobacter coli.

Det er også reduksjonen av antimikrobiell resistens (AMR) i bakterieisolater hos matproduserende dyr i flere EU-land. Data viser «full følsomhet» eller «null resistens» til viktige antimirobielle midler. Det er også lavere forekomst av ESBL-/AmpC-produserende E. coli.

- Selv om vi ser positive resultater fra tiltakene for å redusere AMR, er det fortsatt helt avgjørende at vi har en felles innsats for å takle den globale trusselen. Bekjempelse av AMR krever samarbeid på tvers av menneskehelse, dyrehelse og miljø, sier ECDC og EFSA i en felles uttalelse.

For Salmonella ble resistens mot karbapenemer funnet i isolater fra mennesker, men ikke fra matproduserende dyr. For E. coli ble karbapenem-resistens påvist i isolater fra matproduserende dyr.

Selv om forekomsten av karbapenem-resistens for øyeblikket ligger på svært lave nivåer hos både mennesker og dyr, har flere land rapportert bakterier som produserer karbapenemase-enzymer hos ulike dyrearter de siste årene. Dette krever ytterligere undersøkelser, fordi kabapenemer beregnes som siste skanse for effektiv behandling av pasienter med multiresistente bakterier.

Les hele rapporten her:

European Union summary report on antimicrobial resistance in zoonotic and indicator bacteria from humans, animals and food in 2021–2022.

Nyhetsmelding engelsk:

Continued efforts needed to fight antimicrobial resistance (AMR) in humans and animals.