EFSA: unngå bruk av bur til oppdrettskylling og verpehøns

For at velferden til oppdrettskyllinger og verpehøns skal bli bedre, anbefaler Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) at man unngår praksis med lemlestelse, fôrrestriksjoner og bruk av bur.

Bilde med frittgående kyllinger i en fjøs

Det fremgår av to vitenskapelige uttalelser om plass, tetthet av dyr, belysning, støv, støy, underlag og bygningsmessige strukturer som forhøyede plattformer, som EFSA publiserte 21. februar.

EFSAs eksperter har vurdert oppdrettssystemer for oppdrettskylling og verpehøns som brukes i EU, identifisert farer som fuglene er utsatt for og konsekvenser for fuglenes velferd. De har også beskrevet metoder for å å vurdere fuglenes velferd basert på hvordan fuglene reagerer.. Ekspertene har også foreslått tiltak for å redusere de negative velferdskonsekvenser som ble identifisert.

De to uttalelsene dekker hele produksjonssyklusen fra avl og oppdrett av ungfugler, til oppdrett av oppdrettskyllinger og verpehøns. Forskerne uttalte seg også om spesifikke spørsmål som det europeiske initiativet “End the Cage Age” har belyst.

Støtte til revisjon av EU-lovgivning

Det er EU-kommisjonen som har bedt om uttalelsene, som inngår i Farm to fork-strategien og vil være et vitenskapelig grunnlag for den pågående revisjonen av EUs lovverk om dyrevelferd. Det er ventet at det kommer et lovforslag i andre halvdel av 2023.

EFSA har allerede publisert en vitenskapelig uttalelse om velferd til oppdrettsgris, og fem uttalelser om velferden til oppdrettsdyr under transport. Det vil også komme vurderinger om velferd til oppdrettskalver, melkekyr, ender, gjess og vaktler.

Sett av dagen

Resultater fra uttalelsene om oppdrettskyllinger og verpehøns vil bli presentert på et digitalt møte 28. mars.

Det vil bli et tilsvarende arrangement om de kommende uttalelsene om kalver, melkekyr, ender, gjess og vaktler 24. mai.

Her er lenke til uttalelsen om verpehøns. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.
Her er lenke til uttalelsen om oppdrettskyllinger. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.