Fiskeprodukter årsak til langvarig europeisk listerioseutbrudd

Et langvarig europeisk utbrudd av listeriose knyttes til konsum av fiskeprodukter. Det kommer fram i en såkalt «rask utbruddsvurdering» fra EFSA (den europeiske næringsmiddelmyndigheten) og ECDC (det europeiske smittevernbyrået).

Mellom 2012 og 2024 har det pågått et langvarig utbrudd av 73 tilfeller av L. monocytogenes ST173-infeksjoner i Belgia (5), Tsjekkia (1), Tyskland (39), Finland (2), Italia (1), Nederland (20), og Storbritannia (UK) (5). Fjorten dødsfall er registrert i forbindelse med utbruddet.

Fant ikke kilden

Det er flest menn over 60 år som er rammet, og de fleste av de intervjuede oppgir å ha konsumert forskjellige fiskeprodukter før sykdommen.

Helgenomsekvensering (WGS), sporingsbevisene og påvisningen i fiskeprodukter mellom 2017 og 2024, indikerer at stammen har blitt geografisk spredt i Europa over flere år, mest sannsynlig opprinnelig fra en tidligere enkeltkilde høyt oppe i produksjonskjeden. Deretter har den trolig blitt etablert i forskjellige fiskeforedlingsanlegg. Totalt sett støtter bevisene hypotesen om fiskeprodukter som infeksjonskilden.

Forventer flere tilfeller

Gitt påvisningen av utbruddsstammen i flere typer fiskeprodukter, og dens brede sirkulasjon i EU/EØS fiskeproduksjonskjede, er det sannsynlig at nye tilfeller vil bli rapportert. Korrigerende tiltak bør implementeres i anleggene der forurensningen er oppdaget, og videre undersøkelser bør utføres for å identifisere inngangspunktet og forhindre mulig re-forurensning.

Les hele rapporten her. Pdf, 551.1 kB.

cured salmon