EFSA søker etter eksperter

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, skal fornye sine fagpaneler og vitenskapelige komité fra 2024, og søker etter eksperter.

Søkeperioden er fra 1. februar til 3. april 2023.

Deltagelse i EFSAs paneler og arbeidsgrupper gir førstehåndskunnskap om internasjonal risikovurderingsmetodikk.

Dette er en gylden mulighet for den som ønsker å bli vurdert for medlemskap i ett av EFSAs ti paneler eller i den vitenskapelige komitéen.

Gjennom medlemskap vil du

- bidra til at mattryggheten i Europa er svært god

- knytte kontakt og partnerskap med europeiske institusjoner innenfor samme område som du selv jobber

- være med på å øke risikovurderingskapasiteten i Europa

- bygge opp kompetanse innen risikovurdering

Søkere må beherske engelsk, og ha kompetanse på minimum doktorgradsnivå innenfor et fagområde som er relevant for EFSA.

Du finner mer informasjon og søknadsskjema på EFSAs nettsider, her. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Be an EFSA expert

Bli med på et informasjonsmøte i dag 1. mars, kl.13:

http://bit.ly/3Y8b7rC