EFSA om sulfitter: bekymret for storforbrukere, mangler data

Inntak av sulfitter gjennom kosten kan være et problem for storforbrukere av matvarer som inneholder tilsetningsstoffene svoveldioksid (E220) og sulfitter (E221-228), konkluderer EFSA i en oppdatert vurdering.

tørkede aprikos

 

Sulfitter forekommer naturlig i kroppen, og i matvarer som epler, ris, løk og kål, og drikkevarer som vin. Sulfitter brukes som antioksidanter og konserveringsmidler, for eksempel for å øke matens holdbarhet og forhindre vekst av sykdomsfremkallende mikroorganismer som sopp og bakterier.

Sulfitter tilsettes til en rekke matvarer inkludert tørket frukt og grønnsaker, potetbaserte produkter, øl og maltdrikker, vin og fruktjuicer.

Akseptabelt daglig inntaksnivå

På grunn av mangel på toksisitetsdata fastsatte ikke EFSA et akseptabelt daglig inntaksnivå for sulfitter. Et akseptabelt daglig inntak er den mengden av et stoff en person kan få i seg daglig gjennom hele livet uten vesentlig helserisiko.

For å kunne si noe om befolkningens samlede inntak av sulfitter gir grunn til bekymring for negative helseeffekter, har EFSA i stedet sett på ratioen mellom den mengden man får i seg fra maten og den laveste dosen som er knyttet opp mot nevrotoksiske effekter i dyreforsøk. Når det gjelder sulfitter, kan en ratio lavere enn 80 indikere at det er grunn til bekymring.

Eksponering hos storforbrukere

Når EFSA beregnet ratioen mellom den mengden man får i seg fra maten og den laveste dosen som er knyttet opp mot nevrotoksiske effekter i dyreforsøk, fant de at ratioen var lavere enn 80 for storforbrukere i alle befolkningsgrupper, unntatt for ungdom. Det betyr at estimert inntak for disse forbrukerne potensielt overstiger et inntak som anses som trygt.

For barn i aldersgruppen 3-10 år oversteg det dette inntaket med opptil 12,5 prosent, for voksne oversteg det med opptil 60 prosent.

Ekspertene i EFSA fant evidens for at høyt inntak av sulfitter kan ha uheldige helseeffekter på sentralnervesystemet. Ekspertene gjentok sin tidligere anbefaling om å undersøke overfølsomhet eller intoleranse blant sensitive forbrukere ytterligere, på grunn av kunnskapshull.

Bakgrunn for oppdateringen

Sulfitter ble revurdert av EFSA i 2016, som en del av re-evalueringsprogrammet for tilsetningsstoffer i mat, som EU godkjente i januar 2009.

EFSA fastsatte den gang en midlertidig ADI på 0,7 milligram per kilo kroppsvekt per dag, i påvente av nye data.

Her er lenke til rapporten, på EFSAs nettsider. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.