Høytrykksteknikk går ikke på bekostning av mattrygghet eller kvalitet

Høytrykksbehandling av mat er effektivt for å ødelegge skadelige mikroorganismer og gir ikke mer grunn til bekymring for mattrygghet enn andre behandlinger.


Det er to av konklusjonene i en vitenskapelig uttalelse fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA.

EFSAs eksperter vurderte trygghet og effekt av å bruke høytrykk i behandling av mat, spesielt for å kontrollere Listeria monocytogenes i spiseklar mat, og som et alternativ til termisk pasteurisering av råmelk.

Høytrykk (high pressure processing, HPP) er en ikke-termisk matkonserveringsteknikk som dreper mikroorganismer, som kan forårsake sykdommer eller ødelegge mat. Den bruker intenst trykk i en viss tid, og har minimale effekter på smak, tekstur, utseende eller næringsverdier.

Teknikken kan brukes i ulike trinn i næringskjeden, vanligvis på ferdigpakkede produkter. Den kan brukes på råvarer som melk, fruktjuicer og smoothies, men også på produkter som allerede er behandlet, for eksempel kokte kjøttprodukter i skiver og spiseklar mat.

Behandlingsmetoden reduserer nivåer av Listeria monocytogenes i spiseklare kjøttprodukter, ved spesifikke tidspresskombinasjoner som er definert i uttalelsen.

Generelt gjelder, at jo lengre varighet og intensitet av trykket, desto større reduksjon. Dette er et viktig funn fordi forurensing av L. monocytogenes av spiseklare matvarer er et folkehelseproblem i EU.

Høytrykksteknikken viste seg også å være effektiv i å redusere nivåer av andre patogener, som Salmonella og E. coli.

For råmelk identifiserte eksperter tidstrykkkombinasjonene som kan anses å ha samme effekt som termisk pasteurisering. Kombinasjonene varierer avhengig av patogenet som vurderes. Høytrykksteknikk er ikke spesifikt regulert på EU-nivå.

Les uttalelsen på EFSAs sider, her. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.