Omfang av campylobacteriose og salmonellose holder seg stabilt

Infeksjoner som skyldes Campylobacter og Salmonella var de zoonotiske sykdommene som ble rapportert oftest blant EUs befolkning i 2022. Omfanget av infeksjoner som skyldes vestnilvirus øker.

bilde av salmonella og egg

Det viser den årlige rapporten om zoonoser fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, og Det europeiske smittevernbyrået, ECDC. Zoonoser er sykdom som kan smitte mellom dyr og mennesker.

Antall rapporterte tilfeller av campylobacteriose holdt seg stabilt i 2022, sammenlignet med året før. Det ble rapportert 137 107 tilfeller. Kyllingkjøtt var den vanligste kilden til infeksjon.

Det ble rapportert 65 208 tilfeller av salmonellose i 2022. Til sammenligning ble det rapportert 60 169 tilfeller i 2021. Ikke desto mindre ble alle etablerte mål om å redusere salmonella i fjærfe nådd i 19 medlemsland i EU, i tillegg til i Storbritannia (Nord-Irland). Dette er det høyeste tallet siden 2018, da 14 medlemsland nådde målene.

I 2022 var omfanget av campylobacteriose og salmonellose lavere enn før koronapandemien. Seksjonssjef Ole Heuer i ECDC understreker at det fortsatt er nødvendig med innsats for å redusere omfanget av sykdommene, gitt virkningen som de har på human helse.

Vestnilvirus

I 2022 ble det rapportert 1 133 tilfeller av infeksjoner som skyldes vestnilvirus. Antallet er det nest høyeste som noen gang er registrert innenfor EUs grenser. Økningen kan skyldes mer gunstige klimaforhold for mygg. Sjef for EFSAs enhet for biologiske farer & dyrehelse og velferd, Frank Verdonk, påpeker at klimaendringer forsterker økningen av vektorbårne sykdommer og at arbeidet med én helse- tilnærming er veien å gå fremover.

431 fugler og 166 hester testet positivt for vestnilvirus i EU i 2022, som er bortimot en dobling fra tidligere år. Viruset ble også oppdaget i områder hvor det ikke er registrert tidligere, som sørvestre Frankrike, nordre Tyskland og sørlige Italia.

Matbårne sykdommer

Antall rapporterte matbårne utbrudd økte med 44 prosent, fra 4 005 i 2021 til 5 763 i 2022. Det er samme nivå som i årene før koronapandemien. Utbruddene forårsaket det høyeste antallet utbruddsrelatert død i det siste tiåret. Dødsfallene skyldtes først og fremst Listeria monocytogenes, og var knyttet til alt fra kjøtt og meieriprodukter, til fisk og grønnsaker.

Mer utbredt bruk av helgenomsekvensering kan ha forbedret følsomhet i overvåking, og derved økt muligheten for å oppdage utbrudd.

Les hele rapporten på EFSAs nettsider, her. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.